Journalister vill att medborgare ska ha mer inflytande i demokratin än vad medborgarna själva vill ha

Hur stort inflytande ska medborgarna ha i demokratin? Flera undersökningar har under de senaste åren mätt hur stort stödet är för två demokratiideal: valdemokrati och deltagardemokrati. Valdemokrati innebär lite förenklat att medborgarna skall spela en återhållsam roll och i första hand koncentrera sig på att rösta fram representanter i valen. Deltagardemokrati innebär att medborgarna förutom att rösta i valen dessutom bör vara aktiva även mellan valen. Exempelvis genom att de ges möjlighet att delta i folkomröstingar och genom att de för fram sina uppfattningar via namninsamlingar, uppvaktningar, aktioner och demonstrationer.

Figuren nedan visar andelen som stöder det deltagardemokratiska idealet bland riksdagspolitiker, kommunpolitiker, medborgare och journalister. Bland så väl politiker som medborgare finns det en klar majoritet för valdemokrati. De flesta anser alltså att medborgarna bör ha en relativt begränsad roll i demokratin. Men bland svenska journalister ser det annorlunda ut. En knapp majoritet av journalisterna sympatiserar med deltagardemokrati. Man kan därmed dra slutsatsen att journalister vill att medborgare ska ha mer inflytande i demokratin än vad medborgarna själva vill ha.

pafolketssida

Vi vet dock inte om det här är en professionseffekt, det vill säga att journalister under sin utbildning och yrkesutövning formas till att bli mer positiva till medborgerligt inflytande. Det skulle också kunna vara så att kausaliteten är omvänd; det vill säga att individer som är positiva till deltagardemokrati söker sig till journalistyrket.

Den här studien finns att läsa i sin helhet i bokkapitlet: Esaiasson, Peter, Mikael Gilljam & Persson, Mikael. (2012). “På folkets sida? Synen på demokrati bland journalister, politiker och medborgare.” I Kent Asp (red.) Svenska journalister 1989-2011. JMG: Göteborgs universitet.

Av Mikael Persson

4 tankar om “Journalister vill att medborgare ska ha mer inflytande i demokratin än vad medborgarna själva vill ha

 1. Det där tror jag inte på. Om man pratar med vanligt folk så är msstroendet mot yrkespolitiker utbredd. Dock så är kunskapen om demokratins historia och alternativa styressätt inte så stor så det som behövs är lite folkbildning och sedan kan vi transferrera den dystopiska representativa demokratin till något bättre.

 2. Givetvis är journalister i egenskap av den tredje statsmakten positivt inställda till att utöka sitt inflytande, vilket skulle bli fallet om det i dagsläget skulle råda deltagardemokrati. För att deltagardemokrati skall fungera i praktiken bör information vara så objektiv som möjligt och inte färgade av den etablerade medians partisympatier. Ingen överraskning där.

 3. Att politker själva inte gillar deltagardemokrati är ju föga förvånande eftersom det skulle innebär en minskning av deras makt.

  Att medborgarna skulle tycka likadant förvånade mig däremot, t o m för att komma från den svenska Facebook-lobotomerade massan..

  Eftersom inlägget föredömligt nog presenterat källmaterialet gick jag därför dit, för att snabbt undra om det jag läste verkligen stämde.

  I enkätfrågorna där respondenterna fick ta ställning för valdemokrati respektive deltagardemokrati, fanns följande smått komiska förtydliganden:

  VALDEMOKRATI
  ”Naturligtvis ska politikerna lyssna på medborgarna även mellan valen, men då på hela opinionen och inte enbart på de som ropar högt om problem som berör dem själva.”

  DELTAGARDEMOKRATI
  ”Dessutom är det viktigt att olika grupper kontinuerligt för fram sina uppfattningar via namninsamlingar, uppvaktningar, aktioner och demonstrationer”

  Förutom de komiska i formuleringarna ovan, undrar man hur forskarna har tänkt.

  Det är ju valdemokratin och inte deltagardemokratin som är känslig för lobbyism. Som bekant är läggs enorma summor på lobbyister i valdemokratiska system. Det är inte nödvändigtvis de som sjunger högst utan de som har de dyraste ”sångfåglarna” som kan genomdriva särintressen.

  I deltagardemokratin kan alla ta ställning emot (om de så önskar) förslag i folkomröstningar som särintressen drivit fram.

  Frasen ”Som man frågar får man svar.” är i allra högsta grad giltig i denna undersökning.

  Undra hur svaren hade sett ut om man konkretiserat frågställningen. Vägtullar är ju ett aktuellt tema.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s