Allt yngre riksdagsledamöter och allt äldre kommunalpolitiker

I det här inlägget tänkte jag uppehålla mig vid ålder och politik. Det finns nämligen två olika trender bland våra folkvalda. Riksdagsledamöterna blir allt yngre och kommunpolitikerna blir allt äldre.

År 1994 var 48 procent av riksdagsledamöterna under 50 år.  Efter valet 2010 hade andelen ledamöter under 50 år stigit till 56 procent. Genomsnittsåldern för en riksdagsledamot 2010 var drygt 46 år. 1985 var den 5 år högre, det vill säga 51 år. Denna föryngringstrend är inte unik för Sverige. Det ser exempelvis likadant ut i Norge. Likväl är förynringstrenden i Sverige inte generell. Politiker på den kommunala nivån blir allt äldre. I tabellen nedan kan man se åldersutvecklingen på kommunal nivå mellan åren 1982 – 2002.

Skärmavbild 2013-02-01 kl. 22.25.59

Källa: Det nya seklets förtroendevalda

Lägg märke till den grå streckade linjen som avser ledamöter mellan 50 och 64 år. Den har sakta men säkert ökat sedan 1991.  Utveckling har sedan fortsatt fram till valet 2010.

För att åskådliggöra skillnaden mellan kommunpolitiker och riksdagsledamöternas färder mot sina uppdrag har jag sökt efter uppgifter om när de startade sin politiska resor och hur utvecklingen därifrån har tagit sig. Uppgifterna gällande kommunpolitikerna har jag hittat lite här och där. När det gäller riksdagsledamöterna har jag använt mig av de svar ledamöterna gav i riksdagsundersökningen 2010. Jag har sedan kompletterat uppgifterna med att räkna fram genomsnittsåldern för när en partiledare tillträder (alla partiledare för alla partier, i alla tider ingår i underlaget) och motsvarande ålder för när en statsminister intar sitt ämbete (i det underlaget ingår alla statsministrar efter andra världskriget). Resan blir således fiktiv på sätt att jag blandar den genomsnittlige kommunpolitikern och riksdagsledamoten med hur det ser ut för partiledare och statsministrar. Det jag avser att belysa är den politiska karriärgången på nationell och kommunal nivå.

Skärmavbild 2013-02-01 kl. 23.22.40

En riksdagspolitiker börjar i allmänhet engagera sig i samhällsfrågor i de sena tonåren. Därefter dröjer det några år innan de går med i ett parti. Efter ytterligare några år får de sitt första politiska uppdrag vid 28 års ålder. I enkät som gick ut till kommunalpolitiker 1993 visade att de som var nya i politiken i genomsnitt var 34 år när de blev aktiva i sina partier. Det första uppdrag kom vid 41. Den blivande riksdagsledamoten har med andra redan varit igång i sex år när den kommunale kandidaten aktiverar sig. När den blivande riksdagsledamoten fyllt 38 år är det dags att kandidera till riksdagen. Det verkar emellertid vara så att kandidaten misslyckas i sitt första försök. Men när denne sedan gör sitt andra försök och passerat 40 årsstrecket går det bättre.  I en nyligen genomförd enkät som gick ut till kommun- och landstingspolitiker 2010 framgick att genomsnittsåldern för en politiker i kommunalfullmäktige var 54 år, det vill säga åtta år äldre än vad genomsnittsåldern är för en riksdagsledamot. I tabellen kan man också se att genomsnittsåldern för en tillträdande partiledare är 46 och sedan är det bara ytterligare två år upp till uppdraget som statsminister. Det betyder att genomsnittsåldern för en kommunpolitiker är högre än vad det är för statsministrarna efter andra världskriget. För att jämna ut skillnaden måste man ta med alla Sveriges statsministrar, då blir grupperna jämngamla (54 år).

Studerar man vid vilken ålder de allra mest lyckosamma politikerna, det vill säga statsministrarna, kommit in i riksdagen har inte någon av dem sedan andra världskriget varit över 34 år. Man får faktiskt gå tillbaka drygt 100 år i tiden och till Arvid Lindman för att hitta en statsminister som var över 40 när denne för första gången kom in riksdagen. Det betyder att om Stefan Löfven kommer in i riksdagen och blir statsminister 2014, slår han inte bara Lindmans ”rekord”, utan han blir även den äldsta tillträdande statsministern (57 år) sedan Felix Hamrin 1932.

På det hela taget framstår våra riksdagspolitiker som tämligen ungdomliga. Sveriges genom tiderna äldste statsminister är Carl Johan Thyselius. Han var närmare 72 år när han tillträde. Annat är det i USA. I dagarna tillträdde John Kerry rollen som utrikesminister och han kommer senare i år att fylla 70 år. Samtidigt går Hillary Clinton (65 år) och Joe Biden (70 år) och funderar på om de ska ställa upp som kandidater till att efterträda Barack Obama. Clinton och Biden ligger emellertid helt rätt i tiden. För till skillnad från Sverige blir kongressledamöterna allt äldre. Trenden i den amerikanska kongressen skulle kunna förklaras med bristande konkurrens, vilket gör att ledamöterna sitter ganska säkert och därmed långa perioder. Svårare är det att förklara varför vi har två motsatta tendenser på den kommunala respektive den nationella nivån i Sverige. Om det är någon som vet, så får ni gärna höra av er.

Hur som helst, det verkar som om man har funderingar på att ta sig in i riksdagen bör man inte vänta för länge. Den förre utrikesministern Lennart Bodström beklagar exempelvis i sina memoarer att han började med politik så sent. När han väl gjorde sitt intåg i politiken var han 54 år. Låt mig därför avsluta detta inlägg med en strof ur en känd visa:

Vid 33 är man passé,

vid 35 så kan man hälsa hem.

Vid 40 jämnt är man ett skämt

och högre upp så åker man väl på en propp – eller går in i kommunalpolitiken

6 thoughts on “Allt yngre riksdagsledamöter och allt äldre kommunalpolitiker

 1. Jag tror att två faktorer inverkar. Dels valsystemet. Enmansvalkretsar, där A ställs mot B och bara blir vald, gynnar antagligen äldre och mer erfarna kandidater. Dels finansieringen. Om partierna och politikerna förväntas finansiera sig själva genom att samla in pengar krävs en helt annan personlighet än om man har ett rejält partistöd. Även i detta fall tror jag att ålder och erfarenhet är gynnsamt. Att Sverige har ett mycket generöst partistöd och listval skulle förklara de låga medelåldern, och partistödets ständiga ökning förklarar varför åldern sjunker.

 2. Det skulle kunna förklara skillnaden mellan USA och Sverige. Det finns forskning som indikerar att det du säger stämmer. Men det kan inte förklara varför vi ser skillnader mellan den svenska nationella nivån och den kommunala.

 3. En tanke är att riksdagen (och evt regering-/statsministerpost) är en karriär, och något som därför appellerar till unga och uppåtgående, medan engagemang i kommunpolitiken snarare är ett pliktuppdrag. De som engagerar sig lokalt gör det mer pga behov – och det är först efter fyllda 30 som man upptäcker att vägarna i kommunen är dåliga, eller att skolorna möglar. Förtroendeuppdraget i kommunpolitiken är alltså något man tar på sig för att något måste göras ocn någon måste göra det.

 4. Hej,

  Jag tror att du kan vara något på spåren. Man skulle vidare kunna spekulera i att fler av riksdagspolitikerna kommer från ungdomsförbunden än vad kommunpolitikerna gör, vilket skulle stärka tesen om profession vs fritidssysselsättning. Andelen profffspolitiker har genom åren ökat i riksdagen.

 5. En uppenbar sak att kontrollera (om siffror finns tillgängliga) är hur åldersfördelningen i partierna ser ut och förändrats över tid. En gissning är att den genomsnittliga partimedlemmen blivit äldre. På lokal nivå avspeglar de förtroendevalda troligen i högre utsträckning demografin inom partierna (partiorganisationerna är troligen inte tillräckligt breda för att tillåta urvalsprocesser). Samtidigt misstänker jag att de unga precis som nämnts tidigare generellt är mer drivna, samt att partierna gärna lyfter fram de unga som trots allt finns.

  • Hej,

   Det låter rimligt. I Norge kan man också riksdagsledamöterna yngre. Europeisk forskning har uppmärksammat att partimedlemmarna generellt sett är äldre än befolkningen i stort. Återstår att ta reda på hur med åldersutvecklingen i andra europeiska parlament.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s