Moderaterna populära bland övriga allianspartier

Allianspartiernas möte i Maramö har omgärdats av diskussioner om hur Alliansen egentligen mår och om Moderaternas dominans har skapat ett missnöje bland de andra allianspartierna. En titt i riksdagsundersökningarna som görs vid Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet indikerar dock att Moderaterna har ökat sin popularitet bland övriga borgerliga riksdagsledamöter under de senaste decennierna.

Fyra gånger (1985, 1988, 1994 och 2010) har riksdagsledamöterna tillfrågats om vad de tycker om de andra partierna i riksdagen. I undersökningarna ombeds riksdagsledamöterna att svara på hur mycket de gillar eller ogillar övriga riksdagspartier. Svarsalternativen är fördelade längs en elvagradig skala som går mellan -5 och + 5. Ett omtyckt parti ligger på plus, medan ett mindre omtyckt parti ligger på minus. I tabellen nedan redovisas Centerpartiets, Folkpartiets och Kristdemokraternas genomsnittliga medelvärde på gilla-ogillaskalan när frågan gäller Moderaterna. (Medelvärdena för 1985 och 1988 inkluderar inte Kristdemokraterna eftersom de inte satt i Riksdagen då).

Skärmavbild 2013-02-26 kl. 20.44.16

Av tabellen framgår att under Ulf Adelsohns tid som partiledare var Moderaterna till och med ogillade av folkpartister och centerpartister. När Carl Bildt sedan tog över hade Moderaternas popularitet ökat och låg precis ovanför pluslinjen. Ökningen fortsatte under 1994, och som vi kan se når Moderaternas sin bästa notering 2010.

Faktum är att i den senast gjorda mätningen (2010) var Moderaterna det mest omtyckta partiet inom Alliansen. I tabellen nedan presenteras medelvärdena för vad ledamöterna inom Alliansen tyckte om respektive alliansparti år 2010. Det egna partiets sympatisörer ingår inte i beräkningen. Medelvärdet är framräknat genom att addera de tre andra partiernas medelvärden och dela summan med tre.

Skärmavbild 2013-02-26 kl. 20.38.13

Tvärtemot mot vad man alltså skulle kunna tro utifrån rapporteringen i media är Moderaterna det populäraste partiet bland de borgerliga kollegorna år 2010. Det är istället Kristdemokraterna som har lägst genomsnittligt gillande från sina allianskollegor. Folkpartiet är något mer omtyckt än Centerpartiet.

För att få perspektiv på relationerna inom Alliansen har jag även tittat på vad de rödgröna partierna tyckte om varandra i undersökningen från 2010. Tabellen nedan visar Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Socialdemokraternas svar på gillar-ogillarfrågan.

Skärmavbild 2013-02-26 kl. 20.48.07

Vi ser att precis som i fallet med Moderaterna är Socialdemokraterna som största parti det mest omtyckta, även om skillnaderna inte är stora. Kanske är det så att stora partier har en bredare repertoar och därmed fler frågor att ”byta” med vid interna förhandlingarna. De står inte och faller på samma sätt som ett litet parti som måste få genomslag för sin profilfråga.

I den sista figuren sammanfattas medelvärdena mellan och inom blocken efter valet 2010.

Skärmavbild 2013-02-26 kl. 21.06.03

Den första slutsatsen vi drar av figuren är att medelvärdet för de rödgrönas gillande av varandra är lägre än vad det är mellan allianspartierna. Undersökningen gjordes dock efter valet 2010. De rödgröna samarbetspartierna hade precis förlorat valet och allianspartierna hade återigen lyckats vinna regeringsmakten. En viss förlorar- och vinnareffekt finns säkert bakom resultaten. Jämförelsevis kan sägas att efter valförlusten 1994 så låg de borgerligas gillande av varandra på låga .75. De rödgrönas känslor för varandra efter Socialdemokraternas segerval 1994  var dock lägre än var de var efter samarbetet i 2010 års val. Medelvärdet år 1994  var .63 för de tre partierna. De rödgrönas gillande av varandra verkar alltså vara mer stabilt, men på en lägre nivå än vad som nu ses inom Alliansen. Figuren ovan visar  också att allianspartierna gillar  sina motståndare mer än vad de rödgröna partierna gör i mätningen 2010.  Orsaken är att allianspartierna har en relativt positiv syn på Miljöpartiet. Miljöpartiet ligger precis nedanför nollpunkten på gilla-ogillaskalan (-.19) bland allianspartierna och får till och med pluspoäng av centerpartisterna. Känslorna verkar dock inte vara besvarade fullt ut. Hos miljöpartisterna ligger allianspartierna på mer än två minuspoäng i genomsnitt (bäst gillar miljöpartisterna Folkpartiet, som landar på -1,82).

Det finns i dagsläget förvånansvärt lite forskat om Allianspartiernas inbördes förhållanden sedan valet 2006. Vidare läsning om turerna kring tidigare borgerliga regeringar finns det mer av:

Hans Bergström, Rivstart. Om övergången från opposition till regering (1987)  Tiden

Tommy Möller, Borgerlig samverkan (1986) Diskurs Förlag

Kai Hammerlich,  Kompromissernas koalition. Person- och maktspelet kring regeringen Fälldin (1977). Rabén & Sjögren

En tanke på “Moderaterna populära bland övriga allianspartier

  1. Pingback: Lucka #8. Moderaterna är inte längre det populäraste partiet i riksdagen |

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s