Take out the trash day: en torsdag? ”West Wing” och regeringens pressmeddelanden

Donna: What’s take out the trash day?
Josh: Friday.
Donna: I mean, what is it?
Josh: Any stories we have to give the press that we’re not wild about, we give all in a lump on Friday.
Donna: Why do you do it in a lump?
Josh: Instead of one at a time?
Donna: I’d think you’d want to spread them out.
Josh: They’ve got X column inches to fill, right? They’re going to fill them no matter what.
Donna: Yes.
Josh: So if we give them one story, that story’s X column inches.
Donna: And if we give them five stories …
Josh: They’re a fifth the size.
Donna: Why do you do it on Friday?
Josh: Because no one reads the paper on Saturday.
Donna: You guys are real populists, aren’t you?

Josh och Donna i ”West Wing”.

Konversationen ovan är från den eminenta tv-serien ”The West Wing”,* och utspelar sig mellan den amerikanska presidentens vice stabschef Josh Lyman och hans assistent Donna Moss. Som Josh förklarar så brukar de släppa obekväma nyheter i en klump på fredagar, dels för att tidningarna inte ska kunna skriva om alla på samma gång och för att ingen läser tidningen på lördagar.

Jag kom att tänka på det här i samband med att Tobias Billström för några veckor sedan meddelade att han ansåg att dagens asylinvandring inte var hållbar. Nyheten uppmärksammades i en artikel på Dagens Nyheters webbplats fredag kväll klockan 18.55 – nästan som att man ville att nyheten skulle gå ouppmärksammat förbi. Det rimmar i och för sig illa med kritik som går ut på att det är ett populistiskt utspel – om syftet är att locka väljare vill man ju att så många som möjligt ska höra om det.

Hur som helst blev jag intresserad av att undersöka om det ligger någonting i West Wing’s idé om en dag då man dumpar obekväma nyheter i Sverige. Nu har ju inte regeringen mig veterligen dagliga ”press briefings” på samma sätt som i USA, så jag tänkte därför istället undersöka regeringens pressmeddelanden. Pressmeddelanden från 2006 finns sökbara på regeringens hemsida.

Jag har sammanställt hur många pressmeddelanden som släppts varje dag under 2012. Datamängden finns att ladda ner från datasidan. I diagrammet nedan visas antalet per vecka.

bar_pm

I genomsnitt kommer det ungefär sex pressmeddelanden om dagen från regeringen, men det är i diagrammet tydligt att det är säsongsbundet – under sommaren och kring jul och nyår släpps betydligt färre pressmeddelanden.

Hur ser det då ut uppdelat på veckodag? I diagrammet nedan ser vi att det framförallt skiljer sig mellan vardagar och helgdagar, då det nästan inte kommer några pressmeddelanden alls, vilket kanske inte är så förvånande. Det som annars sticker ut är att det under veckan släpps nästan dubbelt så många pressmeddelanden på torsdagar som på andra dagar. På torsdagar släpps det i genomsnitt 12,5 pressmeddelanden, att jämföra med bara 6,1 på fredagar.

bar_days

Den naturliga förklaringen är att Regeringssammanträdena där regeringen fattar beslut äger rum på torsdagar, och då släpps det pressmeddelanden om regeringens beslut. Idag torsdag när jag skriver det här har det släppts två pressmeddelanden om regeringsbeslut om konstnärsnämnden och Arkitekturmuséet.

Vid första anblicken verkar det alltså som om torsdag vore en lämplig ”take out the trash day”i Sverige – enligt Josh i ”West Wing” så kommer ju journalisterna skriva lika mycket oavsett hur mycket nyheter som släpps, och då passar det ju bra att lägga obekväma meddelanden den dag då det släpps mest meddelanden.

Men jag tänkte också göra ett försök att undersöka om pressmeddelandena genererar några nyheter. Jag sökte därför i Mediearkivet, en databas med tidningsartiklar, på orden ”regeringen”, ”minister” eller ”ministrar” i fyra stora morgontidningar: DN, SvD, GP och Sydsvenskan, och räknade hur många artiklar innehållandes något av orden som publicerats varje dag under året.

I genomsnitt publicerades det 8,4 sådana artiklar per tidning och dag under 2012. Det kan givetvis vara så att de handlar om en regering eller minister i något annat land, eller om något annat än vad pressmeddelanden handlar om, men det kan kanske ge någon indikation.

Det finns inget samband mellan hur många pressmeddelanden som publiceras en dag och hur många artiklar som publiceras samma dag – inte förvånande med tanke på att morgontidningarna ju redan är publicerade när pressmeddelandena kommer. Däremot finns det ett tydligt samband mellan pressmeddelanden och artiklar dagen därpå.

I diagrammet nedan redovisas sambandet mellan antalet publicerade pm och publicerade artiklar dagen därpå. Varje dag är en cirkel.

scatter

I diagrammet verkar det som om det finns ett väldigt tydligt samband. Men sambandet kan blåsas upp av det faktum att både pressmeddelanden och nyhetsartiklar är säsongsbundna – det skrivs mindre av bådadera under sommaren. Det är därför viktigt att ta hänsyn till det. Det kan man göra med hjälp av en statistisk analysteknik som kallas regressionsanalys. I sådan analys kan man se sambandet mellan två variabler ”under kontroll för” andra variabler, i det här fallet månad och veckodag. Intuitivt kan man tänka att vi jämför dagar med många pressmeddelanden med dagar med få pm samma månad. Finns det en skillnad i antalet artiklar som skrivs dagen därpå är kan det inte gärna vara en säsongseffekt – vi jämförde ju dagar samma månad. Det här görs enkelt i regressionsanalys. Jag har i analysen exkluderat helgdagar då det inte publicerades några artiklar.

Den specialintresserade kan se de fullständiga resultaten från analysen i en tabell, men det viktiga är att det kvarstår ett samband mellan mängden pm och antalet artiklar dagen därpå, även när vi tar hänsyn till vilken månad och veckodag det är. För varje pressmeddelanden som publiceras förväntas de fyra morgontidningarna skriva 0,14 artiklar var som innehåller orden ”regeringen”, ”minister” eller ”ministrar” dagen därpå. Pressmeddelandena verkar alltså ge avtryck i media.

En kompletterande analys visar också att effekten klingar av – ett pressmeddelanden hänger ihop med att det publiceras fler artiklar dagen därpå, och även dagen efter det, men därefter minskar sambandet och är inte statistiskt signifikant.

differentdays

Slutligen – stämmer då Josh’s hypotes? Är det så att det skrivs lika mycket artiklar oavsett hur många pressmeddelanden som publiceras? Nej, ytterligare regressionsanalyser (de fullständiga resultaten finns på länken här) visar att det inte verkar vara någon avtagande effekt av pressmeddelanden. Mängden artiklar verkar öka lika mycket om det publiceras 16 pm istället för 15, som om det publiceras 6 istället för 5. Spaltutrymmet verkar alltså inte vara begränsat.

Det verkar inte heller spela någon roll vilken dag pressmeddelandena publiceras på – sambandet mellan antalet pm och antalet publicerade artiklar dagen därpå är lika starkt oavsett vilken dag det rör sig om. De fullständiga resultaten finns på den här länken.

Hypotesen om en ”take out the trash day” får alltså inget tydligt stöd i de här analyserna. Men om det skulle vara någon dag så är torsdag den starkaste kandidaten!

* Om du läser den här bloggen och inte har sett West Wing, eller Vita Huset som det hette på svenska, så är det hög tid. De sju säsongerna motsvarar närapå en grundkurs i statsvetenskap, och är mycket roligare!

One thought on “Take out the trash day: en torsdag? ”West Wing” och regeringens pressmeddelanden

  1. Jag lärde mig mer om amerikansk politik genom West Wing än kursen i ”jämförande politiska system” vid Högskolan i Halmstad. Då ska det tilläggas att kursen i Halmstad var riktigt bra…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s