Jakten på enkätforskningens sanningsserum

Det här inlägget är samförfattat av Mikael Persson och Maria Solevid

När man mäter i vilken utsträckning människor deltar i politiska aktiviteter i enkätstudier får man ofta resultat som är lite annorlunda jämfört med hur det faktiskt ser ut i verkligheten. Studierna visar ofta att lite fler deltar i politiken än vad som faktiskt är fallet. Ett väletablerat exempel är att nivåerna på valdeltagande i valundersökningar oftast är lite högre än det faktiskt valdeltagandet. Det här beror på två saker. Den ena förklaringen är att individer som deltar i politiken också i högre grad deltar i undersökningar. Politiskt deltagande och benägenheten att svara på enkätundersökningar samvarierar alltså.

Den andra förklaringen, som vi koncentrerar oss på i denna text, är att en del människor säger att de varit aktiva när de i själva verket faktiskt inte varit det. Vissa kanske helt enkelt ljuger när de svarar. För andra spelar kanske minnet ett spratt. Att det är på det här viset vet vi från valundersökningar där man kan jämföra personers intervjusvar med uppgifter från röstlängderna. Det här kan man läsa mer om i till exempel Donald Granberg och Sören Holmbergs artikel i American Journal of Political Science från 1991.

Tendensen att människor vill framställa sig i god dager och påstå att de gjort socialt önskvärda handlingar när de i själva verket inte alls har gjort dessa handlingar kallas i den engelskspråkiga forskningen för ”social desirability bias”. Mäter man i vilken grad människor utför socialt önskvärda handlingar bör man räkna med att nivåerna överskattas något på grund av denna tendens. (För övrigt finns också den motsatta tendensen när man i undersökningar mäter förekomsten av socialt icke-accepterade handlingar som till exempel droganvändning och konsumtion av pornografi).

Finns det då något sätt att få individer att ge mer sanningsenliga svar? Kan man finna någon metod som fungerar som enkätforskningens sanningsserum? Denna jakt på ett ”sanningsserum” sysselsätter många opinionsforskare som sysslar med metodutveckling. När man studerar politiskt deltagande har man framförallt använt två olika sätt. Det ena är att ändra frågeformuleringen så att den uttrycker förståelse för att man inte haft tid att vara aktiv. Ett sätt är att istället för att ställa frågan i stil med ”Det finns olika sätt att engagera sig i politiken, vilka av följande sätt har du varit aktiv på?”, så ställer man en mer förstående fråga i stil med: ”Många människor känner att de inte hinner engagera sig politiskt. Hur du haft möjlighet att göra något av följande?”.

Det andra sättet är att ändra svarsalternativen. I enkätundersökningar är det nämligen vanligt att fråga om aktiviteter utförda de senaste 12 månaderna. Vissa svarspersoner drar sig kanske för att svara ett rakt och tydligt ”Nej” om man inte har gjort aktiviteten i fråga. Det kanske är så att man har varit aktiv men att det skedde för över 12 månader sedan. Men om enkätdeltagarna också får chansen att istället svara ”Nej, men jag skulle kunna tänka mig att göra deteller ”Nej, men jag har gjort det tidigare” så känns det kanske inte lika jobbigt att säga nej. Det handlar med andra ord om att försöka göra det lättare för folk att medge att de inte varit aktiva inom den tidsperiod som avses. Tanken är alltså att om man gör det mindre jobbigt att säga ”nej” kanske man kan få mer sanningsenliga resultat. I den engelskspråkiga forskningen kallas detta ”Face saving response options”. Man ges alltså en möjlighet att säga ”Nej” utan att ”tappa ansiktet”.

Vi gjorde en experimentell studie med hjälp av opinionslaboratoriet LORe vid Göteborgs universitet där vi undersökte en rad olika former av politiskt deltagande, bland annat deltagande i politiska partier, Intetnetkampanjer, demonstrationer, namninsamlingar, kontakter med media och bojkotter. I experimentet testade vi både att manipulera frågeformuleringarna och svarsalternativen. Vi testade alltså både att ställa frågan på ett sådant sätt att inaktivitet ursäktades och att erbjuda ett ”Nej”-alternativ som kändes lite lättare att medge.

Resultaten var rätt så tydliga. De olika frågeformuleringar vi testade spelade ingen som helst roll; de rapporterade nivåerna av deltagande de senaste 12 månaderna var desamma oavsett hur frågan ställts. Däremot var de fler som svarade ”Nej” och färre som svarade ”Ja” om de fick så kallade ”Face saving response options”, det vill säga att man varit aktiv tidigare eller att man skulle kunna tänka sig att vara aktiv. På en skala som mätte politiskt deltagande under de senaste 12 månaderna från 0 (ingen politisk aktivitet) till 11 (utfört 11 former av politiskt deltagande) minskade snittnivåerna av aktiviteter med 5.5 procentenheter om enkätdeltagarna fick möjlighet att svara ”nej” utan att tappa ansiktet. Med andra ord, är svarsalternativen ”Ja” respektive ”Nej” de senaste 12 månaderna anger fler personer att de varit aktiva jämfört med om svarsalternativ ingår som utöver ”Ja de senaste 12 månaderna” tillåter längre tidsspann eller en möjlighetatt uttrycka en vilja att vara aktiv.

Slutsatsen av vår studie är att nivåer av politiskt deltagande sannolikt överskattas mindre om man designar enkätfrågor som tillåter svarspersoner att svara nej utan att tappa ansiktet. Studien publiceras i dagarna i tidskriften International Journal of Public Opinion Research och finns tillgänglig i sin helhet här.

***

Fotnot: Den teknik som för övrigt bäst aspirerar på att kalla sig samhällsvetenskapens sanningsserum är så kallade listexperiment (item count technique). Är man nyfiken på sådana studier kan man till exempel läsa om ett intressant listexperiment av Holbrook och Krosnick som undersöker valdeltagande.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s