Brukar regeringar sänka arbetslösheten?

Idag skriver socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven på DN Debatt att arbetslösheten nu är högre än när alliansregeringen tillträdde. Jag antar här att Löfven menar när de tillträdde 2006, inte 2010. Men brukar arbetslösheten sjunka under mandatperioderna?

Man kan tycka att alla väljare och politiker borde ha järnkoll på hur arbetslösheten har utvecklats under de senaste regeringarna, för att veta om den nuvarande utvecklingen är rimlig eller inte. Det är ju centralt för ansvarsutkrävandet, givet att jobben är en av de viktigaste politiska frågorna. Tyvärr råder det ofta politisk oenighet om vilka siffror som ska användas, vilket gör att debatten blir rörig. Ska studerande räknas in bland de arbetslösa? Vilka åldersgrupper är det mest relevant att titta på? Dessutom ändrades de officiella definitionerna 2005 och 2007 vilket gör det svårare att jämföra över tid.

Jag har i alla fall försökt göra en enkel sammanställning av arbetslöshetens förändring under de senaste sju regeringarna. Metoden har varit att jämföra hur årsmedeltalen för arbetslösheten har förändrats mellan året för tillträdet och året för nästa val. För den förra mandatperioden jämförde jag alltså årsmedeltalet för 2006 med årsmedeltalet för 2010. För perioden 1988-2002 har jag använt mig av den gamla definitionen, det vill säga personer i åldern 16-64 år. Den datan finns här, i tabellen ”Länkade serier, år 16-64 år”. För perioden 2002-2012 har jag istället använt mig av dne nya definitionen, för gruppen 15-74 år. Den datan finns här i tabellen ”Länkade serier, år 15-74 år” samt för åren 2006, 2010 och 2012 här. Start- och slutår för varje mandatperiod jämförs alltså enligt samma definition.

bars2

Diagrammet visar att under de sju senaste regeringarna så ökade arbetslösheten under fyra, och minskade under tre (om man räknar de två åren under den nuvarande regeringen). Det är alltså inte onormalt att arbetslösheten stiger. Men diagrammet visar också att av de fyra regeringarna som såg arbetslösheten öka under perioden omvaldes bara en, alliansregeringen 2006-2010, som ju drabbades av en världsomspännande finanskris. Det två regeringar som såg minskande arbetslöshet, Carlsson/Persson 1994-1998 och Persson 1998-2002 omvaldes istället, även om socialdemokraterna tappade stort i valet 1998.

Resultatet är i linje med Johan Martinssons forskning, som visar att arbetslöshet (både nivå och förändring under mandatperioden) verkar vara den makroekonomiska indikator som bäst hänger samman med valresultatet. Det är dock långt ifrån något perfekt samband. Martinssons avhandling finns att läsa gratis här på länken. Avsnittet jag refererar till finns på sidan 52.

Arbetslösheten är alltså högre nu än när alliansregeringen tillträdde 2006. Men den är å andra sidan lägre än när de omvaldes 2010. Betyder det att väljarna redan ”förlåtit” regeringen för arbetslöshetsökningen 2006-2010, eller förväntar de sig en ännu större minskning än den vi har sett hittills sedan 2010? Om mindre än ett år får vi se.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s