Partiernas skiljefrågor

”Vi måste bli tydligare” sa Annie Lööf i P1 morgon tidigare idag som svar på vad Centerpartiet behöver göra för att lyfta i opinionen. Ulf Bjereld skriver idag bra om att det är ett vanligt (och väldigt otydligt) svar från partiernas håll. Själv hade jag uppskattat om de som säger att de ska vara tydliga också exemplifierade med frågor där de har en annan uppfattning än de andra partierna. Tydlig är något man är, inte något som man säger att man är.

Hur som helst kanske vi med hjälp av data kan identifiera vissa skiljefrågor för partierna, eller i alla fall för deras väljare. I Valundersökningen i riksdagsvalet 2010 ställdes frågor om ett antal aktuella politiska förslag. Jag har analyserat 28 av dem för att avgöra vilka av frågorna som är bäst för att skilja två partiers anhängare åt (sist i inlägget finns en uppräkning av frågorna samt en mer teknisk förklaring av hur analysen gick till). Det säger inte nödvändigtvis något om skillnader i partiers ståndpunkter i olika frågor, men om hur partiernas väljare skiljer sig åt.

Låt mig exemplifiera. Tänk dig att du har en grupp människor som röstade på antingen Socialdemokraterna eller Moderaterna. Vilken sakfråga är bäst att fråga dem om för att avgöra vilket parti de troligen röstade på? Analysen visar att det är en fråga om huruvida man tycker att det är ett bra förslag att bedriva mer sjukvård i privat regi. Nedan visas procentandelen i undersökningen som röstade på S och M uppdelat på vad de tycker om förslaget.

Andel som röstade på S respektive M uppdelat på åsikt till förslaget om mer privat sjukvård. Källa: Valundersökningen 2010.

Andel som röstade på S respektive M uppdelat på åsikt till förslaget om mer privat sjukvård. Källa: Valundersökningen 2010.

Bland de som tycker att det är ett mycket bra förslag röstade närmare 60 procent på Moderaterna, och mindre än 10 procent på S. Bland de som tycker att det är ett mycket dåligt förslag är förhållandet det omvända. De som svarade ”Varken bra eller dåligt förslag” röstade i ungefär lika hög grad på S och M. Det här visar alltså att det åtminstone bland de två partiernas väljare finns stora skillnader i synen på privat sjukvård, även om det inte nödvändigtvis innebär att partiernas ståndpunkter är radikalt annorlunda.

Matrisen nedan visar för varje kombination av partier vilken fråga som bäst separerar de två partiernas väljare. Det är naturligtvis inte lika lätt att hitta bra frågor för alla partier. Mellan Allianspartierna finns det till exempel inte så många bra frågor. Jag har därför färglagt rutorna i matrisen för att indikera hur bra frågan är på att separera partiernas sympatisörer. Ju mörkare blått, desto större separation. I varje ruta står också vilket av de två partiernas väljare som tycker att förslaget är bäst.

Matris som visar de frågor som bäst skiljer de olika partiernas väljare åt. Mörkare färger indikerar större skillnader. Partibeteckningen inom parantes anger vilket partis väljare som tycker bäst om förslaget.

Matris som visar de frågor som bäst skiljer de olika partiernas väljare åt. Mörkare färger indikerar större skillnader. Partibeteckningen inom parentes anger vilket av de två partiernas väljare som tycker bäst om förslaget.

Vilka frågor (av de som togs upp i undersökningen) bör då Annie Lööf lyfta fram om hon vill betona skillnader mot andra partier? Mot de rödgröna skiljer Centerpartiets väljare ut sig i att de vill sälja statliga företag och minska socialbidragen, samt är mer negativa till att införa republik. Inom Alliansen är skillnaderna mindre, men centerväljarna är föga förvånande mer positiva till att avveckla kärnkraften än moderatväljare, och mer positiva till ökat stöd för landsbygden än folkpartister. Precis som alla andra partier skiljer sig Centerpartiets väljare gentemot Sverigedemokraterna i att Sverigedemokraterna är mer positiva till förslaget att ta emot färre flyktingar.

Den här undersökningen är från valet 2010, och undersökningen tar givetvis upp bara ett litet urval av alla intressanta frågor. Men kanske kan det ändå bidra till att faktiskt göra skiljelinjerna mellan partierna något tydligare.

Vidare läsning: Kapitlet om åsiktsröstning i ”Nya svenska väljare” av Henrik Oscarsson och Sören Holmberg.

Analyserade förslag:
1 Minska offentlig sektor
2 Minska försvarsutgifterna
3 Minska socialbidragen
4 Sänka skatterna
5 Avkriminalisera fildelning
6 Avskaffa vårdnadsbidraget
7 Sälja statliga företag
8 Minska inkomstskillnaderna
9 Mer privat sjukvård
10 Ökat stöd till glesbygden
11 Avveckla kärnkraften
12 Utträde ur EU
13 Införa Euron
14 Gå med i NATO
15 Öka frihandeln
16 Minska biståndet
17 Ta emot färre flyktingar
18 Öka ekonomiskt stöd till invandrare
19 Öka arbetskraftsinvandringen
20 Ut ur Afghanistan
21 Införa sex timmars arbetsdag
22 Förbjuda all pornografi
23 Könskvotera i stat/kommun
24 Hårdare straff
25 Avskaffa RUT
26 Höja pensionsåldern
27 Införa republik
28 Öka vargstammen

Metod
För varje kombination av två partier genomfördes 28 logistiska regressioner med partival som den beroende variabeln och inställningen till respektive förslag som oberoende variabel. Bara de respondenter som uppgett att de röstade på något av de två aktuella partierna ingick i regressionsanalysen. För varje kombination valdes den fråga ut som gav högst Pseudo-R2, det vill säga den fråga som var bäst på att förutsäga partival.

3 tankar om “Partiernas skiljefrågor

  1. En liten metodkommentar: Pseudo-R2 definieras inte som “Andel av variansen av Y som förklaras av X”, det definitionen för R2 vid OLS som trots sitt namn inte är samma sak.

  2. Det här med att minska socialbidragen är ju en mycket luddigt mål. Menar man sänka socialbidragen eller att färre ska leva på socialbidrag (och vad ska de människor som idag lever på socialbidrag leva på. Allt från subventionerade arbeten, via a-kassa till ingenting är ju möjliga stånpunkter)? Båda resulterar i att socialbidragen minskar, men hur man kommer dit skiljer sig radikalt.

  3. Jag tror att om man istället skrev “sänka socialbidragen” (något som jag uppfattar att i alla fall Annie Lööf skulle kunna stå för) så tror jag att den frågan enkelt skulle trumfa republikfrågan mellan c och v t.ex..

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s