Farorna med en politiserad förvaltning

I dagarna har ett ”öppet brev” till anställda i Stockholms läns landsting, det vill säga ett pressmeddelande på Stockholms läns landstings hemsida, diskuterats och kritiserats. I brevet varnar Kristoffer Tamsons, valledare för Nya moderaterna i landstinget, för konsekvenserna av en socialdemokratisk valseger i riksdagsvalet. Bland annat skriver Tamsons att många anställda inom landstingen skulle ”riskera att få sparken” med en vänsterregering.

Kritikerna menar att brevet är ett försök att missbruka ställningen som arbetsgivare för att påverka de anställdas val. Visserligen tycker jag att brevet är ganska tondövt, och ser vid en snabb överblick ut att sticka ut jämfört med övriga pressmeddelanden på sidan, men Vänsterpartiet kunde samma dag som brevet kom släppa ett eget pressmeddelande på samma sida där Tamsons brev kritiserades. Vänsterpartiet har också tidigare kritiserat Alliansen i pressmeddelanden.

För mig ser det här alltså inte ut som ett allvarligt övertramp. Men händelsen aktualiserar en fråga som vanligtvis är mycket mer aktuell i andra länder, om farorna med en politiserad förvaltning. I en sådan har politikerna makt att både ”hire and fire”, anställa och avskeda, de som jobbar i den offentliga förvaltningen. Det här får framförallt två olyckliga konsekvenser.

Det första problemet har att göra med vilka som anställs. Den uppenbara risken är att inkompetenta personer anställs, eftersom politikerna kan använda jobb i förvaltningen för att belöna politiska anhängare. Detta kallas patronage, och är ett extremt utbrett problem i många länder i världen idag, och har även varit i länder som Sverige och USA förut. Till exempel upptäcktes i en rapport 1868 att det bland de anställda på amerikanska finansdepartementet inte bara fanns revisorer och advokater, utan även före detta städare, tvättare och skulptörer, som gissningsvis inte fått sina jobb för sin ekonomiska expertis.

Det andra problemet har att göra med makten att avskeda. Eftersom politikerna vill belöna sina anhängare vid en valseger måste de göra plats åt dem, vilket innebär att avskeda de offentliganställda som fått sitt jobb genom patronage från motståndarpartiet. Offentliganställda vet alltså att den sittande regeringen eller borgmästaren måste behålla makten om de själva ska kunna behålla sitt jobb i förvaltningen. Detta skapar dåliga incitament. Till exempel blir det ju inte särskilt intressant för en offentliganställd som upptäcker korruption att rapportera detta, eftersom det kommer drabba det parti som innehar makten. Dessutom kan ju också en misshaglig offentliganställd lätt sparkas.

Forskningen visar mycket riktigt också att det finns ett mycket starkt samband mellan graden av politisering i förvaltningen och korruption i landet. I diagrammet har jag palcerat ut 38 europeiska länder. På y-axeln visas graden av korruption som mätt av organisationen Transparency International, högre värden betyder mer korruption. På x-axeln visas resultaten från en undersökning gjord av QoG-institutet, där experter på landet i fråga fått bedöma i vilken mån politiska kontakter är viktigt för att få anställning inom förvaltningen.

Sambandet mellan politisering av förvaltningen och korruption i 38 europeiska länder.

Sambandet mellan politisering av förvaltningen och korruption i 38 europeiska länder.

Som synes finns det ett väldigt tydligt samband. Länder där det är viktigt med politiska kontakter för att få jobb har också mer korruption, och vice versa. Längst ner till vänster hittar vi Danmark och Sverige, två länder där politiska kontakter inte bedöms spela roll och där korruptionen i internationell jämförelse är mycket låg. Uppe till höger hittar vi istället länder som Ukraina och Vitryssland, men även Italien. Här är politiska kontakter mycket viktigt och korruptionen hög. På delad förstaplats som det mest korrupta landet hittar vi också Ryssland, vilket troligen förklarar varför Vinter-OS i Sotji är det dyraste som någonsin genomförts. Ett intressant land är Luxemburg, där politiska kontakter uppfattas vara väldigt viktigt, men korruptionen ändå ligger på en förhållandevis låg nivå.

Jag säger alltså inte att brevet som skickades ut av Tamson var ett uttryck för politisering. Men det är en påminnelse om vikten av att vi fortsätter upprätthålla en neutral och opolitiserad förvaltning. I vissa andra länder hade brevet kunnat lyda ”Vid ett regeringsskifte kan ni vara säkra på att få sparken.”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s