Finns den kommunale väljaren? (Del 2)

Det här är den andra av tre delar i Gissur Ó Erlingssons och Henrik Ekengren Oscarssons serie ”Finns den kommunale väljaren?” Här försöker vi ringa in vad det är som karakteriserar ”röstdelaren”.

***

Som konstaterades i förra delen: Det politiska beteendet att en individ delar sina röster mellan riksdagsval, landstings/regionval och kommunval har blivit mycket vanligare sedan den gemensamma valdagen infördes 1970. Det förs understundom en livlig diskussion om huruvida denna trend endast ska betraktas i ljuset av ökad väljarrörlighet och försvagade känslor av partianhängarskap, eller som ett resultat av att allt fler väljare gör informerade bedömningar av lokala politiska förhållanden.

För somliga är glaset mer halvfullt än halvtomt, som vanligt. Det finns som alltid evidens som pekar i båda riktningarna: Å ena sidan finns många illustrativa exempel på väljare som ger sina partier på kommunal nivå ordentligt med ris eller ordentligt med ros på grund av renodlat lokala faktorer (som t.ex. specifika sakfrågor som råkar vara på agendan lokalt i samband med val, händelser, välkända företrädare och goda/dåliga politiska resultat – vi återkommer till de här sakerna i del 3). Samtidigt finns gott om mätningar av väljares bristande kunskaper om lokala förhållanden som till exempel kännedom om vilka partier som egentligen har makten i den egna hemkommunen; vilket väcker frågetecken för hur aktiva och medvetna val väljaren egentligen gör i de kommunala valen.

***

Ett sätt att försöka ta reda på mer om vad som kan ligga bakom väljares beslut röstdela är att undersöka hur vanligt beteendet är i olika grupper. Analyser av de svenska valundersökningarna ger vid handen att kvinnor, yngre, högutbildade, mitten-högerväljare, politiskt kunniga och politiskt intresserade röstdelar i större utsträckning jämfört med män, de allra äldsta, lågutbildade, vänsterväljare, okunniga och ointresserade väljare.

I huvudsak liknar dessa mönster de som gäller för övrig väljarrörlighet – alltså tendensen att byta parti mellan två riksdagsval. Föga förvånande: De allra starkast partiidentifierade delar mer sällan sina röster mellan riks- och kommunval (13 procent) medan väljare som saknar tydlig partipreferens röstdelar oftare (38 procent). Att mitten-högerväljare röstdelar oftare än andra har med utbudet av alternativ att göra – det finns helt enkelt fler partier att välja på i det ideologiska närområdet jämfört med läget ute på vänsterkanten.

I vårt tycke den kanske mest intressanta iakttagelsen är den förhöjda sannolikheten för röstdelning bland personer som uttrycker sig mycket missnöjda med hur demokratin fungerar i hemkommunen. I denna missnöjda grupp röstdelar 39 procent. Motsvarande samband finns inte för bedömningar av demokratins välmåga på det nationella planet. Lokalt missnöje samvarierar alltså med behovet att röstdela. En möjlig tolkning är härvid att man röstar på ett parti lokalt, ett annat nationellt, för att man proteströstar mot något av de styrande partierna lokalt. Här finns emellertid betydligt mer forskning att göra. Som vi visade i förra inlägget finns en del studier om röstdelning och om lokalt kampanjande – emellertid har de i flertalet fall flera år på nacken, så, på det här området finns mycket kvar att göra.

***

Nedanför kan ni ta del av ett par bilder som beskriver olika egenskaper och karakteristika hos röstdelaren som vi diskuterat ovan.

   20140313 SNES Presentation Kommunala väljare Norrköping vh 20140313 SNES Presentation Kommunala väljare Norrköping utbildning 20140313 SNES Presentation Kommunala väljare Norrköping pid 20140313 SNES Presentation Kommunala väljare Norrköping partird
20140313 SNES Presentation Kommunala väljare Norrköping nöjd
Källa: Svensk valundersökning 2010. (Vi ber om ursäkt att skalan vi använt för y-axeln är olika på de olika bilderna).

En tanke på “Finns den kommunale väljaren? (Del 2)

  1. Pingback: Finns den kommunale väljaren? (del 3) |

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s