Anpassning till SD – en vinnande strategi för övriga partier?

2012 publicerade Carl Dahlström och jag en uppsats i den vetenskapliga tidskriften Electoral Studies, där vi försökte undersöka hur stödet för anti-invandringspartier påverkas av övriga partiers agerande. Uppsatsen finns fritt tillgänglig här.

I standardteorin tänker man på politiska ståndpunkter som utplacerade längs en skala. Väljarna har olika åsikter, och väljer det parti som ligger dem närmast (se ett tidigare inlägg för en närmare förklaring). Om det finns många väljare på ett ställe kan ett parti i teorin vinna deras röster genom att flytta sin politik närmare dem.

Inställningen till invandring och flyktinggmottagande kan ses som en sådan skala. Partierna och väljarna har olika åsikter om invandrings- och flyktingpolitiken, från generös till restriktiv. När ett anti-invandringsparti etablerar sig på ett lands politiska scen blir därför en naturlig reaktion för de andra partierna, enligt denna teori, att närma sig det nya partiet för att vinna tillbaka sina väljare. Genom att inta en mer restriktiv hållning i invandrings- och flyktingpolitiken ska det bli mindre attraktivt att rösta på det nya partiet.

Det kanske tydligaste exemplet på det är den nuvarande brittiska regeringens utspel i frågan om EU-migranter, som allmänt tolkas som ett försök att ta tillbaka väljare från det högerpopulistiska UKIP, som blev största parti i EU-valet. I sitt Almedalstal för en månad sedan påpekade Fredrik Reinfeldt att Moderaterna till skillnad från många andra borgerliga partier i Europa inte gjort någon sådan anpassning.

I Carl Dahlströms och min uppsats argumenterar vi för att resultatet av denna taktik, åtminstone i vissa fall, kan vara kontraproduktiv för de övriga partierna. Sverigedemokraterna har sitt ursprung i den rasistiska organisationen Bevara Sverige Svenskt, och företrädare för partiet ertappas gång på gång med rasistiska uttalanden. Det är alltså inte helt osannolikt att det i många sammanhang inte är socialt accepterat att rösta på SD.

Om så är fallet kan man tänka sig att det finns många som delar partiets åsikter i fråga om invandring och flyktinggmottagande, men väljer att inte rösta på eller engagera sig för dem på grund av det sociala stigmat. En annan förklaring är att man kanske håller med dem, men tycker att andra frågor är viktigare, så som jobben eller ekonomin. Den senare förklaringen framförs av Carl Dahlström och Peter Esaiasson i en uppsats som försöker förklara varför Sverige länge (bortsett från Ny Demokrati) inte hade något anti-invandringsparti i riksdagen, trots att många vill minska flyktingmottagandet. Invandringsfrågan har inte legat särskilt högt på dagordningen i Sverige.

När de andra partierna då gör utspel som förespråkar mindre flyktingmottagning och minskad invandring finns en möjlighet att anti-invandringspartiets åsikter legitimeras, och/eller att uppmärksamheten i frågan ökar. Det gynnar anti-invandringspartiet. Sverigedemokraterna är till exempel det parti som flest anser har den bästa invandringspolitiken, enligt Novus i juni 2014.

I vår uppsats undersökte vi Sverigedemokraternas stöd i kommunfullmäktigevalen 2006 och 2010. Vi fann att i de kommuner där övriga partiers politiker var mer positiva till att minska flyktingmottagandet (enligt en enkätundersökning 2008) ökade SD mer.

Det hela kan naturligtvis vara en följd av att väljarkåren i kommunen efterfrågar en sådan politik, vilket påverkar både övriga partier och stödet för Sverigedemokraterna. Vi tar därför statistiskt hänsyn till sådana faktorer som tidigare forskning har visat kan förklara stöd för Sverigedemokraterna, så som utbildningsnivå och andel utlandsfödda i kommunen. Det är svårt att göra helt uttömmande, men även efter dessa kontroller kvarstår ett samband.

Många anti-invandringspartier i Europa har dock inte samma typ av bakgrund som Sverigedemokraterna. UKIP var till exempel initialt tveksamma till att inkludera dem i sin grupp i EU-parlamentet. Det är möjligt att vår teori om sociala stigma inte gäller partier utan Sverigedemokraternas bakgrund. Möjligen spelar också tidpunkten roll. Vår teori kanske har bäring när ett parti etablerar sig, men inte sen, till exempel.

Vi avslutade vår uppsats från 2012 med att presentera en hypotes. När ett parti som Sverigedemokraterna gör entré blir de andra partierna frestade att anpassa sig till dem. Det legitimerar i sin tur det nya partiet och bidrar till deras framgång. Övriga partier blir därför ännu mer pressade att anpassa sin politik ytterligare.

När vi skrev uppsatsen kunde vi inte pröva hypotesen, men vi har nu fått nya data. Enkätundersökningen från 2008 har följts upp med en ny undersökning 2012, där alla kommunpolitiker i Sverige återigen fått en enkät med frågor om bland annat inställning till flyktingmottagning. Vi kan därför nu undersöka förändring i inställning mellan 2008 och 2012, vilket vi planerar att göra efter riksdagsvalet.

Har övriga partier anpassat sina åsikter om flyktingmottagning i mer restriktiv riktning i de kommuner där Sverigedemokraterna vann röster 2010? Och hur påverkar det i så fall stödet för SD i valet 2014? Se det här inlägget som en trailer inför en framtida uppsats.

8 tankar om “Anpassning till SD – en vinnande strategi för övriga partier?

 1. Det finns två studier av hur Ny Demokratis respektive Sverigedemokraternas kommunala representation har påverkat kommunernas flyktingmottagande. Den första är ett papper av Olle Folke och den andra är en C-uppsats av Jas Szulkin. Genom att använda en RD-design löser båda studierna problemet du nämner om att väljarna kanske efterfrågar en sådan politik.
  Folke
  https://www.gsb.stanford.edu/sites/default/files/documents/pe_04_11_folke.pdf
  Sök på Szulkin här
  http://www.statsvet.uu.se/Student/UppsatserochPM/S%C3%B6kuppsatser/tabid/5125/language/en-US/Default.aspx

 2. ”Sverigedemokraterna har sitt ursprung i den rasistiska organisationen Bevara Sverige Svenskt, och företrädare för partiet ertappas gång på gång med rasistiska uttalanden.”

  Det här är väl mest ett påstående. BSS hade invandringsstopp och repatriering på agendan. Är det rasism? SD står i allt väsentligt för samma sak i dag (och även övriga saker som BSS hade på agendan) även om invandringsstoppet blivit till minskning av asylsökar- och anhöriginvandringen med 90 % och repatrieringen nu handlar om ökade satsningar på frivillig återvandring. SD vill ju återskapa ett homogent Sverige genom tre huvudåtgärder; strypa den icke-västliga invandringen, återgå till assimilationslinjen och stimulera till ökad frivillig återvandring. Att företrädare ”gång på gång” skulle ertappas med ”rasistiska uttalanden” låter också överdrivet. Ibland kan väl en del extrema och ”främlingsfientliga” uttalanden komma fram, med direkt rasistiska är sällsynt. I övrigt tycker jag att det märkligt att den här diskussionen bara verkar gälla SD. För inte problematiseras och undersöks väl en anpassning från övriga partier till MP och FI:s frågor på samma sätt? Det uppmuntras och beröms ju snarare. Anpassning eller inte anpassning verkar hur som helst inte förklara SD:s och liknande partiers framgångar. Det är ju bara att jämföra mellan Danmark och Sverige. SD växer kraftigt trots att övriga partier inte anpassat sig och DF växer kraftigt trots att övriga partier anpassat sig. Det som däremot fick DF:s tillväxt att stanna av (och t o m få partiet att minska något) var att partiet bands upp som stödparti till en borgerlig regering. Nu när de befriats från det har deras kraftiga tillväxt fortsatt. Per Gudmundson var väl inne på den här tankegången för ett antal år sedan och föreslog att man kanske skulle ”inlemma SD i regeringsunderlaget” så att partiet inte kunde växa ut till sin fulla potential i opposition.

  • Hej, tack för din kommentar.
   Är det inte rasistiskt att vilja försöka återskapa ett homogent Sverige genom att stoppa den icke-västliga invandringen? När det gäller företrädarna kan vi ju ta Göteborg som exempel. Förre gruppledaren Patrik Ehn uteslöts för att han enligt Sverigedemokraterna själva var för extrem, och hade bakgrund i nazistiska och extremistiska organisationer.

   Hans efterträdare, Arne Steen, säger helt öppet i en intervju med GP att han anser att invandrare från söder om Alperna är oönskade (http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2329592-arne-steen-sd-assimilera-och-stall-krav).

   Och det här är ändå gruppledare i Sveriges näst största stad, inte några nämndersättare i någon liten kommun.

   Däremot håller jag med dig om Feminstiskt Initiativ. Det vi sett nu under vår och sommar tycker jag stödjer vår tes. Framgångar för partiet har gjort att de andra partierna nu försöker bevisa sig själva som feministiska, vilket legitimerar partiet och gör att frågan åker upp på dagordningen, vilket troligen stärker FI. Det går säkert att göra en intressant tillämpning på dem också. Kanske ett nytt blogginlägg?

   /Anders

   • ”Är det inte rasistiskt att vilja försöka återskapa ett homogent Sverige genom att stoppa den icke-västliga invandringen?”

    Nej. Det kan ju bygga på en insikt om att integrationen försvåras ju större det kulturella och utvecklingsmässiga avståndet är. En analfabet från t ex Somalia innebär en avsevärd utmaning för Sverige att integrera. Kommer många försvåras det hela avsevärt. Pragmatism, och inte rasism, kan alltså ligga bakom en sådan linje. Och, ja. Ehn ansågs vara för extrem. Han har dock vad jag vet aldrig uttalat sig rasistiskt. Och vad skulle vara rasistiskt med Steens uttalande? Han verkar vara en skönt frispråkig gubbe som det genomängsliga Sverige behöver fler av. Hans ”söder om Alperna”-uttalande har också mycket för sig om man ser på forskningen kring invandringen. I BRÅ:s första rapport kring invandrarbrottslighet låg t ex italienare i toppen vad gäller överrepresentation vid våldtäkt, bara slagna av män från Nordafrika. Undersökningen gällde åren 1985-89. Och redan då stod bara första generationens invandrare för otroliga 38 % av våldtäkterna, så fenomenet skulle verkligen förtjäna att debatteras mer i den offentliga debatten.

    ”Det går säkert att göra en intressant tillämpning på dem också. Kanske ett nytt blogginlägg?”

    Det ser jag fram emot i sådana fall. Och särskilt hur alla proffstyckare inom etablissemanget efter att ha tagit till sig av rönen sedan med emfas trycker på hur otänkbart och förkastligt det vore att anpassa sig till FI; ett litet, illa omtyckt parti som ju bara skulle tjäna på det…

  • Hans poäng är väl att Sverige inte bör ta på sig en stor invandring från vissa delar av världen då det har visat sig ha klara negativa effekter. Han förtydligar ju sitt uttalande med: ”Sen finns det exempel på bra människor i alla länder. Men jag vill inte ha nån massinvandring.” Rasism är en allvarlig anklagelse som man bör ha väldigt starka belägg för. Det hade då varit en annan sak om Steen t ex argumenterat för att alla personer med sådan bakgrund består av ”mindervärdigt rasmaterial” som vi måste skyddas från, eller om att alla de som redan invandrat därifrån borde fråntas sina medborgerliga rättigheter och särbehandlas i samhället.

  • Detta betyder då enligt din definition av ”rasist”, att alla svenskar ska ge bort allt de äger och har, för att på så sätt bereda plats för fattiga människor från alla världens hörn? För det är ju primärt fattiga, outbildade, och krigsskadeoffer som kommer till Sverige. Verkliga stjärnor från länder såsom Kina, Indien, Sydkorea etc., åker inte till Sverige, då åker till USA.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s