Har regeringen Reinfeldt uppfyllt sina vallöften från 2010?

I våras genomförde tidningen Riksdag och Departement (RoD) en ambitiös genomgång av samtliga vallöften i Alliansens gemensamma valmanifest från 2010. Listan över vallöften kommer från valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet och granskningen ger ett värdefullt bidrag till den vallöftesforskning som bedrivs sedan ett antal år tillbaka vid statsvetenskapliga institutionen.

Eftersom Riksdagen har beslutat att lägga ner tidningen Riksdag och Departement (se här ett inlägg om det okloka i detta beslut) går resultatet av undersökningen inte att komma åt via internet längre. Det här inlägget skrivs för att RoDs genomgång av regeringen Reinfeldts mandatperiod 2010-2014 skall kunna användas även av er som vid tillfället inte hade tillgång till en pappersversion av tidningen. Tidningens redaktion har gett sitt medgivande till att Politologerna länkar till de pdf-dokument som tidningen skapade.

Granskningen inkluderar 274 vallöften. Tidningen kommer fram till 167 är infriade, 55 är påbörjade och att 25 inte har infrias. Tidningens granskning är extra intressant eftersom det är en uppföljning av en genomgång som RoDjournalisterna gjorde två år tidigare. Granskningen stärker en slutsats som dras i andra länder, nämligen att det mesta vallöftesuppfyllandet sker i början av en mandatperiod. I stort sett samma lista av vallöften låg till grund för en liknande undersökning mitt i mandatperioden. Då hade regeringen infriat 6 av 10 vallöften. Chefredaktör Mattias Croneborg skriver: ”Tempot har alltså varit betydligt lägre de senaste två åren än de första två åren av mandatperioden.” Att rivstarta regeringsarbetet är rationellt eftersom många saker skall hinna genomföras. Särskilt viktig är rivstarten för en minoritetsregering som inte kan lita på stöd under hela mandatperioden. Logiken kommer sig bland annat av att de partier som precis har förlorat valet har anledning att ligga lågt eftersom de vill inte riskera ett omval som bekräftar det dåliga resultatet.

RoD drar slutsatsen att tunga vallöften om statsfinanserna inte är uppfyllda, vilket stämmer överens med regeringen Reinfeldts egen analys av effekterna av det ekonomiska läget. Exempel på icke uppfyllda löften är enligt tidningen att den ”offentliga skuldsättningen ska fortsätta att minska”. I strid med löftet ökade statsskulden från 33 procent år 2011 till 36 procent 2013. Även överskottsmålet har varit svårt att hålla under mandatperioden. Andra exempel på brutna löften har enligt tidningen att göra med regeringens svårigheter att styra vissa myndigheter. Polisen har inte blivit bättre på att använda it, vilket utlovades (RoD hänvisar till utvärderingar av Statskontoret som visar att it-investeringar för miljoner inte har fått verkan). Ett annat brutet vallöfte, som bröts även under föregående mandatperiod, är avskaffandet av värnskatten. I 2014-års valmanifest från Alliansen finns inte värnskattens avskaffande med som vallöfte längre.

Exempel på uppfyllda vallöften är enligt tidningen sänkt bolagsskatt, halverad moms på restaurang- och cateringtjänster, bevarande av RUT- och ROT-avdrag, bevarande av Systembolaget i statlig ägo, en permanentad satsning på psykiatri, en satsning på vård i livets slutskede, höjt bostadsbidrag för barnfamiljer, nej till oljeborrning i Östersjön, en fortsatt satsning på lokala naturvårdsinsatser, 500 miljoner per år till svensk idrott samt resurser för att renovera Operan och Nationalmuseet.

RoD:s granskning är värdefull såväl för generella diskussioner om regeringars förmåga att uppfylla vallöften som för diskussioner om enskilda sakfrågor. Den bekräftar också det vi redan visste, nämligen att: 1. Det finns anledning att läsa partiernas valmanifest inför valet (här på Henrik Oscarssons hemsida finner ni länkar till årets valmanifest). 2. Det var ett dumt beslut att lägga ner tidningen Riksdag och Departement.

Klicka här för att läsa hela granskningen.

2 tankar om “Har regeringen Reinfeldt uppfyllt sina vallöften från 2010?

  1. Bra skrivet, Elin, och lycka till med att granska Löfven-regeringens vallöften
    Hälsningar Anders Orrenius, tidigare reporter på tidningen Riksdag & Departement
    (som hade stor glädje och nytta av Elins forskning i samband med att vi under ett antal år i följd analyserade regeringens vallöften)

  2. Tack! Jag hoppas dock att någon annan klyftig tidning tar tag i Löfvenregeringen. Någonstans (typ nu) går gränsen då forskarna behöver lämna över till journalister. I vår senaste rapport från Comparative Party Pledges Group har vi med 42 regeringar från olika håll på jorden. Vi börjar få teoretisk mättnad. Men jag hjälper gärna till om nån annan vill göra det.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s