Vem tror på meritokrati?

Om ojämlikhet i ett samhälle ska vara legitim, är de flesta överens om, bör inte livsutsikterna vara förutbestämda i det ögonblick man föds. Det behöver finnas möjlighet till social mobilitet, att förbättra sin livssituation. Social mobilitet likställs ofta med meritokrati, tanken att talang och hårt arbete ska löna sig.

Förvisso anser jag att meritokrati är ett komplexare begrepp än vad som ofta påtalas – hur rättvist är det om man blir framgångsrik på grund av medfödd intelligens? – men det omhuldas nästan alltid som något positivt, och är en central del av ‘Den amerikanska drömmen.’ Alla ska ha goda möjligheter, och den som arbetar hårt ska kunna klättra på samhällsstegen. Tror man på drömmen är det också naturligt att vara för mindre omfördelning, eftersom man har sig själv att skylla för sin livssituation.

Men vilka tror egentligen på meritokrati, och på möjligheten att arbeta sig uppåt? I en ny amerikansk studie sammanställde man flera enkätundersökningar, och jämförde hur låg- och höginkomsttagare svarade. Överlag tror de flesta i USA (och i högre utsträckning än i Europa) på den amerikanska drömmen, men låginkomsttagare var mer benägna att hålla med om påståenden som att hårt arbete inte lönar sig, och att livschanser framförallt beror på krafter bortom individens kontroll.

Forskarna jämförde också hur skillnaderna mellan låg- och höginkomsttagare påverkades av den lokala ojämlikheten. I de counties som var mest jämlika var det mycket liten skillnad i andelen som tog avstånd från den amerikanska drömmen mellan fattiga och rika. I de mest ojämlika områdena var däremot skillnaderna stora, som man kan se i grafen intill. Linjerna visar andelen som inte tror på meritokrati.

Ju ojämlikare omgivning, desto större skillnader mellan rika och fattiga i tron på meritokrati.

Ju ojämlikare omgivning, desto större skillnader mellan rika och fattiga i tron på meritokrati.

Forskarna menar att det beror på att fattiga blir desillusionerade vid åsynen av andra som har det mycket bättre, men också att rika I högre utsträckning tror på meritokrati för att legitimera sin egen privilegierade ställning. Det finns inget facit, ingen “rätt” nivå, så båda grupper kan sägas anpassa sina föreställningar för att passa den egna situationen. Det känns bättre att vara fattig om det är någon annans fel, och bättre att vara rik om det bara är ens egen förtjänst.

Annan forskning visar dock att den sociala mobiliteten är lägre i ojämlika samhällen, vilket skulle kunna förklara varför de fattiga blir mer desillusionerade, men inte riktigt varför de rika I dessa samhällen skulle tror mer på meritokrati.

En kort tecknad serie som nyligen länkades flitigt illustrerar rätt bra hur olika erfarenheter påverkar våra uppfattningar. Och uppfattningar spelar roll. Det mesta tyder på att ojämlikheten ökar i Sverige och på många andra ställen (även om världen som helhet blir mindre och mindre fattig). Om ett ojämlikt samhälle ska vara legitimt krävs att folk också tror att alla har en anständig chans.

2 tankar om “Vem tror på meritokrati?

  1. Kan en del förvirring bero av tilltaget att sätta ‘social rörlighet’ = ‘rörlighet uppåt’? Bevisligen åker ju en hel del folk åt andra hållet också. Tänk på den så kallade medelklassens upplösning i USA, där välbetalda industrijobb i bästa fall ersatts av lågbetalda servicearbeten. Ju större klyftorna i samhället är blir det naturligtvis svårare att avancera, och ju hårdare blir fallet för alla de som hamnar i den nedåtgående strömmen. Att i den situationen bara prata om mobilitet som en rörelse uppåt blir en ideologisk skygglapp som döljer vad som verkligen händer. Men givetvis ser intelligentare personer i underklassen vad skygglappen döljer.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s