Medelsvensson finns inte

En sak som jag ofta ser i debattartiklar och ledartexter, och som jag stör mig lika mycket på varje gång, är argumentation av den här typen:

”Det sägs att en svenska folket tycker X. Detta motbevisas av en ny undersökning som visar att 27% tycker tvärtemot!!!”

Det vill säga, man kontrasterar olika opinionssiffror mot varandra, i kamp att bäst uttolka vad ”svenska folket” tycker och tänker. Problemet är att ”svenska folket” inte är som en person; det finns ingen ”medelsvensson”. Svenska folket är niomiljonersjuhundraåttiofyratusenfyrahundrafyrtiofem individer, som har en mängd motstridiga åsikter. Ibland kan motstridiga ståndpunkter till och med omfamnas av en och samma person! Man kan inte tro att det ska gå att vaska fram något som sammanfattar hela folkets åsikter, även om det skulle göra världen mer begriplig.

Det vanligaste exemplet är antagligen ”Det sägs att svenska folket blir mindre och mindre negativa till flyktingar, men det motsägs av att Sverigedemokraterna växer.” Inte alls, givet siffrorna. Sverigedemokraternas opinionsstöd ryms gott och väl bland de 40-45 procent som i undersökningar vill minska flyktingmottagandet. Troligtvis pågår det flera trender på samma gång – många blir mer positiva till invandring, samtidigt som andra blir mer negativa.

Dessutom är det svårt att i en enkätfråga fånga den exakta opinionen. Man skulle till exempel kunna uppge att man är för en generös asylpolitik, samtidigt som man vill minska dagens invandring – om man tycker att den nuvarande nivån är alldeles för hög. Resultat i enkätundersökningar beror mycket på hur frågan formuleras.

Ibland kontrasteras också opinionssiffror med enskilda händelser. Sverige är till exempel det land i Europa som är mest positivt till invandring från utanför EU, samtidigt som det också förekommer fall av grov rasism mot dessa invandrare. Återigen, det är inte motsägelsefullt på något sätt. Även om en majoritet tycker en sak kan en stor minoritet ha helt motsatt uppfattning.

Många motstridiga processer och trender kan pågå samtidigt i opinionen. Sluta prata om ett helt samhälle som om det vore en enskild person: medelsvensson finns inte. Vi är många, vi tycker olika, och det är svårt att få grepp om. Det får vi helt enkelt leva med.

3 thoughts on “Medelsvensson finns inte

  1. ”Det vanligaste exemplet är antagligen ”Det sägs att svenska folket blir mindre och mindre negativa till flyktingar, men det motsägs av att Sverigedemokraterna växer.” Inte alls, givet siffrorna. Sverigedemokraternas opinionsstöd ryms gott och väl bland de 40-45 procent som i undersökningar vill minska flyktingmottagandet.”

    Visst, men det mest irriterande är ju att man ständigt jämför med de siffror som uppmättes under tidigt 90-tal, när SOM började att ställa den här frågan. Tittar man på 2000-talet, den tid då SD fått sitt genombrott i politiken, så ser man att i princip ingenting har hänt med opinionen, förutom att en ganska kraftig flyktingrestriktiv uppgång under början av 00-talet nu har utraderats så att vi är tillbaka opinionsmässigt där siffrorna låg kring millennieskiftet. Att ”svenska folket blir mindre och mindre negativa till flyktingar” stämmer alltså inte riktigt, särskilt inte om vi utgår från siffrorna kring mitten av 00-talet, just då SD tillväxt började ta fart. I princip hela det påståendet bygger på det kraftiga ras vad gäller den flyktingrestriktiva opinionen som uppmättes under andra halvan av 90-talet, då SD var en obetydlig sekt i politikens absoluta marginal. Sedan kom 9/11 och den migrationspolitiska ”järnaxeln” mellan S och M bröts samman genom att först S tvingades in i ett samarbete med V och MP och sedan genom alliansens bildande. Två tunga faktorer som jag tror förklarar den opinionsförändring som kom vid mitten av 00-talet och sedan lade grunden till SD:s helt unika framgångssaga.

  2. I demokratiteori är begrepp som ”majoritet”, ”minoritet”, ”allmänvilja”, ”flertal” och ”allmänintresse” centrala, alldeles oavsett alla kända svårigheter att empiriskt studera folkopinioner. Majoritetsprincipen finns ofta med i själva definitionen av demokrati. Så min fråga är, måste det inte finnas sätt att bedöma/avgöra läget i den aggregerade folkopinionen för att demokratin ska fungera? Och hur vet vi att folkvalda församlingar följer folkets vilja?

  3. Naturligtvis finns inte medelsvensson. Med exakta matematiska beräkningar som medel , kan inte en person som motsvarar medeltalet existera, om han inte hyser alla uppfattningar samtidigt och är motståndare till dem på varenda punkt. Lika lite stämmer medeltemperaturen dåligt överens med verkligheten. Sverige ligger den på lite över 7 grader Celsius, och om den motsvarar ett slags medelläge borde det vara 7 grader Celsius en större del av årets alla timmar. Det har inte hänt under något år, och ingen förväntar sig det heller. Då kan man inte förvänta sig att den vi kallar Medelsvensson ska ha något stort inflytande på samhället eller oss själva. Vi behöver honom inte. Det finns ett rätt och ett fel i hur man ska handla mot sina medmänniskor. Att handla väl mot denne, vara hjälpsam och kärleksfull, vänlig och förstående är rätt. Och ja,vi måste hjälpa alla. Det är den utgångspunkt vi måste ha även om det blir 7 grader varm 346 dagar om året. Alla. Det är möjligt bara om alla gör så. Då b lev det rent av enkelt och i tillräckligt antal kanske det kan finnas en medelsvensson då, Jag tänker fortsätta hoppas och tro. 365,25 dygn om året. Gud välsigne er alla. I love you all.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s