Lucka #3. Tycker politiker att vallöften uppfylls?

I tidigare inlägg här på Politologerna har jag skrivit om att partier i regeringsställning tar löften som ges i valmanifest på allvar och att väljare ser på vallöften på andra vis än vad forskare ofta gör. Två inlägg i Politologernas julkalender 2015 ska nu ägnas åt politikers uppfattningar om vallöften. Politiker har nämligen en betydligt mer positiv bild av vallöften än vad väljare har.

I tabellen nedan visas en sammanställning av frågor där svenska väljare och politiker har fått ta ställning till påståenden om vallöften. Påståendena är ställda med delvis olika formuleringar, men har det gemensamt att de ger svarspersonerna möjligheten att ange om partier oftast uppfyller eller oftast bryter vallöften.

Håller partierna sina vallöften enligt väljare och politiker? Skärmavbild 2015-12-01 kl. 09.44.28

Tabellen visar balansvärden, vilka räknas ut genom att ta andelen respondenter med positiva svar (håller löftena) minus andelen respondenter med negativa svar (håller inte löftena). Ett minusvärde visar att man är i huvudsak negativ till partiers förmåga att uppfylla vallöften, ett positivt värde visar att man är positiv. Vet ej-svar och motsvarande lämnas utanför analysen (se referenser nedan för detaljer). 

Det genomsnittliga balansvärdet för väljarna är -40, vilket betyder att klart fler av väljarna är negativa än positiva till partiers förmåga att uppfylla vallöften. Tabellen visar också att väljarnas negativa bild av vallöften har funnits länge. Det är de svenska valundersökningarna (SNES) som visar att väljare har tyckt att partierna bryter sina vallöften ända sedan 1950-talet.

Vi har inte samma möjlighet till jämförelser över tid när det gäller politikerna. Men vi ser att balansvärdet för politikerna åtminstone sedan 2010 är högt; +56, vilket innebär att betydligt fler av politikerna är positiva än negativa.

Vi ser också att även om kommun- och landstingspolitiker är klart mer positiva till partiernas förmåga att uppfylla vallöften än vad väljare är, så är de samtidigt mindre positiva än vad riksdagsledamöter är.

Frågan till riksdagspolitiker är ställd i den så kallade Comparative Candidates Survey (CCS 2012) som riktar sig till alla politiker som placeras på riksdagspartiernas vallistor inför riksdagsval. Balansvärdet mellan de som tycker att partier oftast uppfyller sina vallöften och de som tycker att de oftast inte uppfyller sina vallöften är hela +86 för 2010 års riksdagspolitiker. Samma värde för 2010-års kommunfullmäktigeledamöter i Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) 2012 är +35. Landstingstingsfullmäktigeledamöterna hamnar mittemellan kommun- och riksdagspolitikerna på + 50.

Utifrån den här jämförelsen befinner sig alltså kommunpolitiker närmare medborgares uppfattning medan landstingspolitiker befinner sig närmare riksdagspolitikers uppfattningar. En tolkning är att landstingpolitiker befinner sig närmare den rikspolitiska scenen och att närhet till beslutsfattande leder till större kunskap om vilka beslut som faktiskt fattas. En annan är att kommunpolitiker har en tätare kontakt med medborgare och därför mer liknande syn på vad ett uppfyllt vallöfte är. En tredje är att kommunpolitiker kanske möter fler brutna vallöften än vad landstingspolitiker gör.

KOLFU 2012 ger oss också möjligheten att jämföra vad kommun- och landstingspolitiker tycker om partiers löften i allmänhet och om de löften som ges av dem som styr på lokal nivå. I tabellen nedan visas fördelningen av svaren på två frågor om partiers förmåga att uppfylla vallöften som ställdes i KOLFU 2012. Den första handlar om partier i allmänhet och den andra berör de styrande partierna i den kommun och/eller det landsting eller den region som svarspersonerna arbetar i.

Uppfyllande av vallöften i allmänhet vs av lokala löften (%)Skärmavbild 2015-12-01 kl. 09.48.19

Landstings- och kommunfullmäktigeledamöter menar att vallöften oftast uppfylls, både av partier i allmänhet i Sverige och av de som för tillfället styr den kommun eller det landsting/den region som de arbetar i. Jämförelsen styrker en uppfattning att kommunal och regional representativ demokrati följer samma övergripande normer när det gäller vallöften som nationell representativ demokrati gör. Resultatet styrker också uppfattningen att det finns en reell skillnad mellan hur väljare och valda tycker att den representativa demokratin fungerar, och att det inte kan förklaras med att väljare möter den lokala demokratin, medan vi forskare undersöker den nationella.

 

***

 

Kommentar till första tabellen: I Naurin 2011 s.75 ges detaljerna för de frågor väljarna svarat på. Politikerna ger sin syn på det påstående som väljarna i tabellen presenterades för år 2000 och 2012, nämligen ”Svenska partier håller oftast sina vallöften”. Svaren avgavs då med hjälp av en elvagradig skala, där 0 betyder ”helt felaktigt påstående” och 10 ”helt riktigt påstående”. Procenttalen summerar till 100 när mittensvaren (”5”) läggs till. Källor: Väljare: SNES (1956, 1960, 1968, 1973, 1976, 1979, 2002, 2010), SOM (2000, 2012). Politiker: CCS 2010, KOLFU 2012. Se även mitt kapitel i boken Svenska politiker (red David Karlsson and Mikael Gilljam, 2014, Santerus förlag).

Kommentar till anda tabellen: Den första frågan lyder:”Nedan följer ett påstående om svenska politiska partier. Vad är din uppfattning om det?” Den andra frågan: ”Vad är din uppfattning om följande påståenden om vallöften i den kommun och/eller det landsting där du är fullmäktigeledamot?” På båda frågorna svarade svarspersonerna på en elvagradig skala (0-10) där 0 har värdet ”helt felaktigt påstående” och 10 har värdet ”helt riktigt påstående”. För att underlätta läsningen av resultaten sammanfattas svaren på frågorna. Mittpunkten ”5” får beteckna ”varken felaktigt eller riktigt”. Värdena 0-4 slås ihop till ”felaktigt påstående” och värdena 6-10 får beteckna ”riktigt påstående”. Källa: KOLFU 2012. Se även mitt kapitel i boken Svenska politiker (red David Karlsson and Mikael Gilljam, 2014, Santerus förlag)

En tanke på “Lucka #3. Tycker politiker att vallöften uppfylls?

  1. Pingback: Lucka #7. Vallöften kan försvåra politiska kompromisser |

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s