Lucka #9: Gränskontrollerna gör troligen att färre söker asyl

Snart en månad har nu gått sedan Sverige 12 november införde tillfälliga id-kontroller vid gränsen. Syftet var enligt inrikesministern att minska trycket på Migrationsverket, vilket väl kan antas vara en omskrivning för att minska antalet som söker asyl. Samtidigt som kontrollerna infördes började också färjebolagen att kräva id-handlingar för att få gå på färjan från Tyskland till Sverige. Gränskontrollen för till exempel tågtrafiken från Danmark sker dock inne i Sverige och innebär alltså inget hinder för att söka asyl.

Från flera håll menades därför att kontrollerna skulle leda till en ökning av antalet asylsökande. Papperslösa flyktingar skulle inte längre kunna åka igenom Sverige och söka asyl i Finland, utan bli tvungna att söka här. Samtidigt signalerar kontrollerna i sig en ovilja att ta emot de sökande, vilket kan tänkas ha en psykologisk avskräckande effekt på viljan att över huvud taget ta sig hit. Så vad är facit hittills?

Grafen nedan visar antalet asylsökande per dag sedan 14:e september. Den gråa linjen visar det faktiska antalet, men eftersom det följer ett tydligt mönster över veckan (färre söker under helgerna) så har jag i den röda linjen kompenserat för veckodagsvariationen.

asylsokande1208Gränskontrollerna ser onekligen ut att ha haft en starkt dämpande effekt på hur många som söker asyl i Sverige, men det är inte säkert att det är så enkelt. Kontrollerna tillkom just för att antalet sökande nått rekordnivåer. Kanske var det en tillfällig topp, och nedgången efter kontrollernas införande beror kanske på andra faktorer, som att färden över Medelhavet blivit svårare. Vi behöver ha en indikation på hur många som kan förväntas komma varje dag för att kunna dra någon slutsats om huruvida gränskontrollerna faktiskt fick den effekt regeringen önskade.

På twitter fick jag tipset att jämföra de svenska siffrorna med UNHCR:s data på hur många som flyr över Medelhavet. Jag har bara hittat siffror för Grekland, men då den största strömmen verkar gå där kan det nog vara en bra ledning.

Eftersom det tar tid att ta sig från Grekland till Sverige behöver man ta hänsyn till en viss fördröjning. I artiklar som följer flyktingar rapporteras om olika tider för att ta sig över Europa: två dagar, två veckor, eller flera månader för de som gått stora delar av resan.

En så kallad regressionsanalys visar skillnaden i antal sökande per dag före och efter gränskontrollerna, med hänsyn taget till både vilken veckodag det är och hur många flyktingar som anlände till Grekland upp till en månad före det aktuella datumet.

Regressionsanalys: Effekt av olika faktorer på antal asylsökande i Sverige per dag, 25 september – 7 december


Gränskontroller -438*
Anlända per dag till Grekland:
5-9 dagar tidigare +0,02
12-16 dagar tidigare +0,03
19-23 dagar tidigare +0,06*
26-30 dagar tidigare +0,10*
Veckodag (jämfört med måndag):
Tisdag +5
Onsdag -32
Torsdag -125
Fredag -335*
Lördag -609*
Söndag -688*

Antal undersökta dagar: 74, R2: 0,84. *=Signifikant på 0,05-nivån.

Tabellen visar att efter gränskontrollerna infördes har i genomsnitt 438 färre sökt asyl varje dag, även med hänsyn taget till hur många som anlänt till Grekland under föregående månad. Skillnaden är statistiskt signifikant. Den exakta siffran ska dock tas med en nypa salt, och har varierat mellan ungefär 200 och 500 beroende på vilka tidsperioder jag undersökt, men har alltid visat på en negativ effekt.

Tabellen visar också att om en extra person anlände till Grekland för 5-9 dagar sedan förväntas antalet asylsökande i Sverige idag öka med 0,02 men effekten är inte signifikant. För varje person som anlände i Grekland för 26-30 dagar sedan förväntas 0,1 personer söka asyl här idag, och effekten är signifikant. Det verkar alltså vara uppemot en månads fördröjning innan vi ser de fulla effekterna av vad som händer i Grekland.

Analysen är enkel, men pekar mot att kontrollerna som infördes 12 november, antagligen genom en blandning av psykologiska effekter och praktiska hinder, bidragit till att minska antalet asylsökande i Sverige. Det finns dock inte underlag för att urskilja de separata effekterna av id-kontrollen på färjor och de tillfälliga gränskontrollerna.

4 tankar om “Lucka #9: Gränskontrollerna gör troligen att färre söker asyl

  1. Snyggt! Det verkar dock som att antalet asylsökande brukar falla under november jämfört med oktober. Enligt Migrationsverkets månadsstatistik föll antalet med 17 procent 2012, 30 procent 2013 och 27 procent 2014. Eftersom jag inte har någon aning om varför det ser ut på det viset, eller när under dessa månader förändringen sker, så vet jag inte om det är någonting som påverkar dina resultat.

    • Tack – men som jag förstått det är en av anledningarna till att färre kommer under vintern att det blir svårare att ta sig över Medelhavet. Därför tänker jag att det borde fångas upp av hur många som kommer till Grekland. Har även kontrollerat för hur många som kommit vidare till Österrike utan annat resultat. Så det påverkar resultaten om flyktingarna kommer någon annan väg, eller om det är något med vintermånaderna som gör att man inte tar sig vidare från tex Tyskland till Sverige och så, men annars hoppas jag att det inte ska vara ett problem.

      /Anders

  2. Intressant. Det hade dock varit intressant att också kontrollera för årscykeln eftersom vi vet att antal asylansökningar går ner fram mot vintern och är som lägst i februari. Men för att göra det måste man nog vänta på mer data. Gissningsvis skulle koefficienten för gränskontrollerna minska om man tar hänsyn till den cykliska trenden.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s