Lucka #20: Svenska emigranter i ett globalt perspektiv

Det här inlägget baseras på text som ingår i inledningskapitlet i den kommande boken ”Svenska utlandsröster” (Solevid (red), 2016). Tidigare inlägg om SOM-undersökningen till utlandssvenskar finns här, här och här.

Antalet migranter i världen ökar ständigt. Det många migranter har gemensamt är strävan efter att få ett bättre liv eller komma närmare familj och vänner. Men det är också viktigt att komma ihåg att en stor andel av jordens migranter inte fritt väljer att flytta. Många tvingas flytta på grund av förföljelse, konflikter eller naturkatastrofer. Flyktingkrisen under 2014 och 2015 har utan tvekan återigen synliggjort det faktum att migration för många bokstavligen handlar om liv och död.

I ett internationellt perspektiv utgör utlandssvenskarna en del av en  större grupp migranter, nämligen de som emigrerar från ett utvecklat land. Traditionellt har migration i huvudsak setts som en rörelse av människor från så kallade sydländer till så kallade nordländer.

I antalet migranter räknar flyttar också flest personer från sydländer till nordländer, men detta beror delvis på sydländerna är befolkningsrikare. Antalet migranter i syd-nordlig riktning motsvarar ungefär omkring 40 procent av världens migranter. Cirka en tredjedel flyttar mellan sydländer. I absoluta andelar är det 22 procent av världens migranter som flyttar mellan nordländer (se figur 1 nedan).

Figur 1         Migrationsmönster i världen 2013

bild migrationsflöden

Källa: Gallup Inc. i World Migration Report 2013, sidan 108.

Kommentar: I kapitel 2 i World Migration Report, sidan 44 jämförs tre olika mått på ”nord” och syd”; United Nations Department of Economic Affairs (UN DESA) uppdelning i utvecklade/utvecklingsländer, World Bank BNI/capita som mäter inkomstnivå samt UNDP:s Human Development Index. I kapitel 4 i samma rapport används BNI/capita för jämförelser av enkätsvar bland migranter i olika länder. Världsbankens mått är det mest generösa måttet när det gäller vilka länder som förs till kategorin nord.

Men med relativa mått mätt har en person som bor i ett nordland en högre sannolikhet att migrera än en person i ett sydland. Med andra ord, andelen migranter från nordländer utgör en större del av befolkningen i de länderna jämfört med sydländer, vilket beror på att den sociala rörligheten är större i utvecklade länder (World Migration Report 2013: 58).

Även vi inte kan göra direkta jämförelser mellan världens migrationsflöden och utlandssvenskarnas emigrationsmönster visar såväl den svenska befolkningsstatistiken från SCB som vår SOM-undersökning till utlandssvenskar att svenskar i betydligt högre grad emigrerar till andra nordländer. Bland de som svarat på vår undersökning har nästan 94 procent[1] lämnat Sverige för ett annat nordland. Såväl befolkningsstatistiken som vår undersökning visar tydligt hur länder som Norge, USA, Storbritannien, Danmark och Tyskland är vanliga destinationsländer för svenska utvandrare.

Referens:

World Migration Report. 2013. World Migration Report 2013. Migrant Well-Being and Development. International Organization for Migration. http://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr2013_en.pdf

[1] Viktad uppgift. I rådata är andelen som flyttat till annat nordland 80,5 procent. Att vi har lägre andel som flyttat till ett nordland i de oviktade svaren beror på att vi översamplat regioner där färre utlandssvenskar bor och många av de regionerna utgör ”syd”. Se tidigare inlägg, samt Frida Vernersdotters kapitel i den kommande boken ”Svenska utlandsröster” (Solevid (red), 2016).

2 tankar om “Lucka #20: Svenska emigranter i ett globalt perspektiv

  1. ”Många tvingas flytta på grund av förföljelse, konflikter eller naturkatastrofer.”
    Enligt Avpixlat påstås att ”4 av 5 asylsökande vill inte återvända även om situationen i hemlandet förbättras” Källa: http://avpixlat.info/2015/12/18/4-av-5-asylsokande-vill-inte-atervanda-aven-om-situationen-i-hemlandet-forbattras/
    Om det är sant kan man inte enbart hjälpa fler människor i närområdena, men även fler riktiga flyktingar per satsad krona.

  2. Pingback: Vilka är utlandssvenskarna?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s