Medierna, invandringen och förtroendet

Kan man ha förtroende för medierna samtidigt som man tror att de inte berättar sanningen om vissa samhällsproblem? Frågan har blivit aktuell sedan DN-Ipsos i förra veckan presenterade en undersökning om svenska folkets förtroende för mediernas nyhetsrapportering. Undersökningen visar att svenska folket har relativt stort förtroende för svenska mediers nyhetsrapportering. 71 procent av de svarande instämmer helt eller delvis i påståendet att SVT ger en sann bild av verkligheten och 75 procent uppger att de har ganska eller mycket stort förtroende för SVT. Motsvarande siffror för DN är 51 respektive 50 procent.

Många kommentatorer har valt att se detta förtroende som ett bevis för att svenska folket även har stort förtroende för mediernas rapportering om invandring. Till exempel har sifforna använts för att argumentera för att förra kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth och hennes man Ulf Adelsohn är relativt ensamma om att tro att medierna medvetet förtiger fakta om invandringen. Men innebär det starka förtroendet för medierna generellt verkligen att det svenska folket också litar på mediernas rapportering om invandring? På den frågan ger inte DN-Ipsos undersökning något svar, eftersom den inte frågar specifikt om vilket förtroende man har för mediernas rapportering om invandring.

Det gör dock SOM-undersökningen från 2014, varför det går att undersöka vad det generellt höga förtroendet för medierna betyder för förtroendet för mediernas rapportering om invandring. Det korta svaret är att det betyder relativt lite. Liksom i DN-Ipsos undersökning visar SOM-undersökningen från 2014 att svenska folket har ett mycket högt förtroende för medierna (se tabell 1). Hela 81 procent har ganska eller mycket högt förtroende för SVT och motsvarande siffra för DN är 69 procent.

Tabell 1. Förtroende för svenska medier (SOM-undersökningen 2014).

Andel som har mycket eller ganska stort förtroende

SVT

81%

Den lokala morgontidningen

68%

DN

69%

SOM-undersökningen ber också svarspersonerna att också ta ställning till påståendet ”svenska medier berättar inte sanningen om samhällsproblem förknippade med invandring.” Det visar sig att hela 60 procent av de svarande instämmer i att så är fallet, trots det höga generella förtroende man uppvisar för SVT och morgontidningarna. Faktum är att de som anser att svenska medier inte berättar sanningen om samhällsproblem som är förknippade med invandring är i majoritet även bland de som har ganska eller mycket stort förtroende för SVT (se tabell 2 – siffrorna för de som har förtroende för DN är snarlika).

Tabell 2. Andel som instämmer i att medierna inte rapporterar sanningen om samhällsproblem förknippade med invandring bland de som har och inte har förtroende för SVT (SOM-undersökningen 2014).

Medierna berättar inte sanningen

Har förtroende för SVT

57%

Har inte förtroende för SVT

73%

Med andra ord går det inte att utifrån siffor om svenska folkets generella förtroende för medier dra slutsatsen att svenska folket har högt förtroende för mediernas rapportering om invandring. Diskrepansen mellan det generella förtroendet och förtroendet är mediernas rapportering om invandring är uppseendeväckande stor och visar på en opinion som är mer sofistikerad än vad många debattörer verkar föreställa sig. Svenska folket tror inte att medierna berättar hela sanningen om de problem invandringen för med sig samtidigt som de verkar ha förtroende för mediernas rapportering i övrigt. Missnöjet med mediernas rapportering verkar alltså vara koncentrerat just till invandringsfrågan.

Att det rör sig om ett missnöje kan möjligen ifrågasättas, eftersom SOM-undersökningen inte frågar efter om man är nöjd med att media inte rapporterar sanningen om invandringsrelaterade problem. Till exempel kan man tänka sig att människor som är positivt inställda till invandring är rädda för att en mer sanningsenlig rapportering riskerar att spä på rasism och främlingsfientlighet. Det finns dock inte mycket i SOM-undersökningen som pekar i den riktningen. Om man delar upp svarspersonerna efter vad de tycker om förslaget att ta emot färre flyktingar framgår det tydligt att det främst är de som tycker att det är ett bra förslag som menar att medierna inte berättar sanningen om invandringen (se tabell 3). Åsikten att medierna inte berättar sanningen om invandringen verkar således gå hand i hand med en restriktiv syn på invandring.

Tabell 3. Inställning till förslaget att ta emot färre flyktingar och andel som instämmer i att medierna inte rapporterar sanningen om samhällsproblem förknippade med invandring (SOM-undersökningen 2014).

Medierna berättar inte sanningen

Bra förslag (ta emot färre flyktingar)

82%

Varken bra eller dåligt förslag

58%

Dåligt förslag

33%

För att sammanfatta så innebär inte det faktum att det svenska folket har ett högt förtroende för medierna generellt att man också litar på mediernas rapportering om invandring, även om många kommentatorer påstår det. Tvärtom uppger hela 60 procent av svenska folket 2014 att medierna inte berättar sanningen om samhällsproblem förknippade med invandring. Hur länge det svenska folket kan gå runt och ha uppfattningen att svenska medier inte berättar sanningen om invandringen utan att det påverkar förtroendet för medierna generellt är en öppen fråga. Länge låg inte invandringsfrågan särskilt högt på svenska folkets dagordning. Det senaste halvåret har dock frågan kommit att dominera svensk politisk debatt totalt. Frågan är om denna omsvängning i debatten och opinionen på sikt leder till att synen på mediernas rapportering om invandring spiller över i högre utsträckning på mediernas generella förtroende.

Möjligen har svenska folkets uppfattning om mediernas rapportering om problem förknippade med invandring också förändrats sedan 2014. 2014 års SOM-undersökning genomfördes strax efter valet 2014 och Fredrik Reinfeldts ”öppna era hjärtan-tal.” Sedan dess har också mycket hänt med mediernas rapportering om invandring. Om den förändrade medierapporteringen har påverkat synen på mediernas rapportering om samhällsproblem förknippade med invandring är dock en öppen fråga. Om DN och Ipsos verkligen är intresserade av svenska folkets syn på mediernas rapportering om invandring skulle de kunna göra forskningen en tjänst och ställa frågan specifikt nästa gång de undersöker det generella förtroendet för medierna. 2014 år SOM-undersökning visar tydligt att det inte går att dra slutsatser om förtroendet för medias rapportering i specifika frågor utifrån det generella förtroendet för medierna, även om många kommentatorer tycks tro det.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s