Politik utan mandat

Man brukar säga att det finns två statsvetenskapliga modeller för röstande i val. Sanktionsmodellen bygger på att väljarna utvärderar den politik regeringen fört under mandatperioden. I mandatmodellen bedömer istället väljarna partiernas program för framtiden. Bakåt- eller framåtblickande. I undersökningar har det visat sig att svenska väljare framförallt verkar se framåt, och välja parti mer efter vad partierna ska göra än vad de redan gjort.

Tyvärr saknar partierna mandat för den politik som nu bedrivs. Alla partier utom Sverigedemokraterna förespråkade i valet 2014 en generös asylpolitik. Sedan dess har de flesta partier svängt 180 grader. Regeringen har, påhejad av moderaterna, kraftigt försvårat för människor att söka asyl, vilket man också berömmer sig för. Kontrasten mot retoriken från valrörelsen, eller sensommaren 2015, är total.

Ironiskt nog kan detta brott med tidigare utfästelser ha fört socialdemokraterna närmare sina väljare än före valet. I SOM-undersökningarna som gjordes under förra mandatperioden (2010-2013) uppgav 40 procent av S-sympatisörerna att det var ett bra förslag att ta emot färre flyktingar. Bara 30 procent tyckte att det var ett dåligt förslag. Ur detta kan man förvisso inte utläsa exakt vilken nivå väljarna önskar sig, men klart är att den tidigare linjen inte hade ett kompakt stöd.

Men man sökte inte heller mandat för de enorma kostnader som följer på förra årets stora flyktingmottagning, och vad värre är, man gör det inte ens nu. I finansministerns debattartikel igår var huvudnumret en satsning på en halv miljard till integration. Vad som istället borde lyfts fram är satsningen på de 30 miljarder till flyktingmottagande år 2016 som tillkommit sedan höstens budgetproposition, och vad som bör göras för att hantera den. Ingen annan reform är tillnärmelsevis lika omfattande.

Kostnaderna för migration och integration kommer de närmaste åren att uppgå till 70-80 miljarder, jämfört med 8 miljarder 2006, eller 25 miljarder 2014 (s. 17). Att en så gigantisk förändring inte var den viktigaste frågan i valrörelsen är ett stort misslyckande. Vi borde debatterat för och emot, olika sätt att hantera kostnaderna, alternativa lösningar. Istället låg linjen fast, men utan att avvägningarna som oundvikligen följer därpå luftades offentligt. Resultatet är att regeringen nu navigerar utan demokratisk kompass från väljarna. Önskar väljarkåren att kostnaderna ska finansieras med ökade skatter, nedskärningar, ökad statsskuld, eller att systemen ska förändras? Debatten uteblev.

Det duger inte heller att säga att flyktingkrisen inte gick att förutse. De precisa omständigheterna var okända, men somliga påtalade redan före valet att kostnaderna ökade dramatiskt och att besparingsförslag var nödvändiga. Vidare styrs ett land inte bara av förändringar i omvärlden, eller bör i alla fall inte göra det. Politiska utfall uppstår när impulser utifrån möter den förda politiken.

Donald Rumsfeld talade om tre sorters information : Det vi vet, det vi vet att vi inte vet, och det vi inte vet att vi inte vet. Antalet asylsökande nästa år faller till exempel i den andra kategorin: vi vet inte den exakta siffran, men vi vet att det är en viktig faktor. Redan 2014 kunde den som ville dra samma slutsats.

Politiken måste dock vara så robust att vi även kan hantera det vi inte vet att vi inte vet; de helt oförutsedda händelserna. Nu är konjunkturen god och penningpolitiken extrem – förutsättningarna är optimala. Vad händer när det oväntade inträffar? Det kan vara en brusten bostadsbubbla, en global finanskris, ett söndrat EU, en miljökatastrof, ett terrordåd, ett krig i Baltikum eller en pandemi. Det kan också vara något mindre dramatiskt, som att konjunkturen vänder. Vad gör vi då?

Partierna och särskilt regeringen behöver söka mandat för framtiden, och för vad vi behöver göra redan nu för att rusta Sverige för alla eventualiteter, inte försöka släta över och skönmåla. Gör inte om misstaget från 2014 – förvänta dig det oväntade.

3 tankar om “Politik utan mandat

 1. Hur tänker du dig att politiker ska kunna söka förtroende för alla förväntade och oförväntade händelser i framtiden? Jag ser framför mig en väldigt rörig och för väljaren oöverskådlig valrörelse och valbudskap. Det är rimligt att söka förtroende för de händelser som förväntas ske eller som kan förutses (och där kan politikerna ta bättre ansvar, vissa saker kan förutsägas men de blundas för eftersom politiken som skulle krävas för att möta dem är inte önskvärda) men inte för de saker som inte förväntas ske. Hur resonerar du kring det?

  • Det är naturligtvis inte möjligt att söka mandat för sådant man inte kan förutse. Men det mest allvarliga nu är att man i nuläget inte heller verkar intresserad av att söka mandat för händelser som med stor sannolikhet kommer att inträffa – såsom olika typer av nedskärningar, prioriteringar eller besparingar. Då menar jag inte söka mandat som i ett val, utan att klargöra vilka avvägningar man är beredd att göra, och se hur den offentliga debatten reagerar. Det finns ju feedbackmekanismer till partierna vid sidan om valen, till exempel i opinionsundersökningarna. Hoppas det tydliggör något.

   /Anders

   • Tack för förtydligandet. Tycker nog att ditt blogginlägg inte riktigt leder tankarna till det du skriver i ditt svar. Du skriver t.ex i inlägget ”Partierna och särskilt regeringen behöver söka mandat för framtiden, och för vad vi behöver göra redan nu för att rusta Sverige för alla eventualiteter”. Alla eventualiteter är rätt mycket att söka stöd för och nog rätt omögligt att genomföra.
    Att söka mandat för den politik som förs, speciellt om den förändrats som följd av ändrade förutsättningar är inte riktigt samma sak som att söka stöd för alla eventualiteter. Det förra menar jag är ett måste och något som knappt görs idag (vilket leder till ökat avstånd mellan politiker och medborgarna) det senare ser jag som inte möjligt och kanske inte ens önskvärt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s