Ledde ID-kontrollerna till färre bostadsinbrott? Det verkar inte så.

Den fjärde januari 2016 infördes ID-kontroller för resande till Sverige över Öresundsbron. Syftet var att minska antalet asylsökande som kom till Sverige. Men hade kontrollerna andra effekter?

Enligt en artikel i Kristianstadsbladet är svaret ja. ”Gränskontrollerna minskar inbrotten” är rubriken, och artikeln berättar att bostadsinbrotten i Kristianstad har minskat med hälften sedan kontrollerna införts. Samma trend syns i ”hela nordöstra Skåne” enligt artikeln. En intervjuad polis förklarar varför:

”Det är svårt att säga, men jag tror att det har med gränskontrollerna att göra. De stora inbrotten vi hade tidigare gjordes ofta av kvalificerade inbrottstjuvar som körde en räd in i landet och snabbt ut igen. Skåne var hårt utsatt.”

Om det stämmer är det en god nyhet. En titt på statistiken från Brottsförebyggande rådet visar att antalet anmälda bostadsinbrott mycket riktigt sjunker dramatiskt samma månad som kontrollerna införs. I grafen nedan visas antalet inbrott per capita månad för månad kring årsskiftet 2015/2016 i den röda linjen, medan den grå linjen visar motsvarande statistik för genomsnittet de fem föregående åren. Nedgången januari 2016 är kraftig.

kristianstad.png

Är detta en genomgående trend? När man ritar upp motsvarande diagram för Skånes samtliga kommuner blir bilden mer blandad. I Malmö och Lund syns till exempel inget avvikande mönster från tidigare år. I Bromölla, som också tillhör nordöstra Skåne, ligger talen lägre än tidigare år, men det gjorde de också före kontrollernas införande. Ingen kommun uppvisar ett lika tydligt brott i den röda linjen vid årsskiftet (markerad med grå vertikal linje) som Kristianstad, som man kan se i grafen nedan. Svedala visar visserligen en stor minskning i januari, men det är mer ett uttryck för att det var ovanligt många inbrott i december, inte att det var ovanligt få i januari.

combined.png

Kanske var nedgången i januari i Kristianstad en slump? Vi kan undersöka frågan mer systematiskt. Om polisens teori stämmer har Skåne varit särskilt utsatt för gränsöverskridande brottslighet, och skillnaden efter kontrollernas införande borde alltså vara som störst i just Skåne, eller närmare bestämt i kommuner nära Öresundsbron.

Jag har genomfört en så kallad difference-in-difference-analys för att besvara frågan. Jag sammanställde antalet bostadsinbrott per capita i alla Sveriges kommuner månad för månad från juli 2015 till juni 2016. Nedgången efter kontrollernas införande borde vara större i kommuner närmare Öresundsbron än i kommuner långt bort ifrån den (eftersom de troligen inte var utsatta för de gränsöverskridande ligorna tidigare). Avståndet från Öresundsbron mättes genom körtiden från bron till kommunens centralort enligt hitta.se. Hänsyn togs också till hur många bostadsinbrott det är i kommunen en typisk månad.

Slutsatsen jag nådde var att det inte går att slå fast att ID-kontrollernas hade en dämpande effekt på bostadsinbrotten, vilket jag redovisar närmare i ett PM. Man kan ställa upp analysen på lite olika sätt, men oavsett hur jag gör pekar resultaten åt samma håll. Även om bostadsinbrotten minskar 2016 jämfört med 2015 märks inte någon särskilt stor nedgång i Skåne, vilket man borde förvänta sig. Antalet bostadsinbrott har varierat från år till år även före kontrollernas införande. Här finns en zip-fil med datamängden och syntax (STATA) för den som vill modifiera analysen på något sätt.

Tyvärr går det alltså inte att slå fast att kontrollerna minskat antalet bostadsinbrott i Sverige, åtminstone inte utifrån de analyser jag gjort. Den kraftiga nedgången i Kristianstad kring årsskiftet verkar snarast vara ett utslag av slumpmässiga variationer från månad till månad. I artikeln i Kristianstadsbladet betonar polisen också att man bara tror att det är ID-kontrollerna som haft effekt. Artikelns rubrik verkar i ljuset av detta överdrivet säker, eller rentav obefogad.

ID-kontrollerna som infördes i januari bidrog av allt att döma till att antalet asylsökande i Sverige minskade kraftigt. Tyvärr verkar de inte ha haft samma effekt på bostadsinbrotten.

 

 

3 tankar om “Ledde ID-kontrollerna till färre bostadsinbrott? Det verkar inte så.

  1. Nä, diagrammen ger ju ingen sådan bild i alla fall, så kanske det inte haft någon effekt då. Vi vet dock att utländska ligor gör räder, genom tillslag av polis och tull, DET är ställt utom allt rimligt tvivel. Slutsats ID-kontrollerna har ringa effekt på dessa ligor. Sannolikt skulle betydligt hårdare gräns- och tullkontroll uppnå just denna effekt.

  2. Bra att du undersöker om det faktiskt finns en effekt att förklara. Jag kommer inte åt artikeln i Kristianstad-bladet och undrar vad genom vilken mekanism polisen tänker sig att id-kontrollerna minskar inbrotten. Eventuella utländska bovar som kör in i Sverige och begår inbrott bör ju vara EU-medborgare, av både avståndskäl och för att icke-EU-medborgare inte kommer in i EU hur som helst. Men EU-medborgare med pass/id stoppas inte av kontrollerna. Tänker poliserna att bovarna är sådana slarvpellar att dom inte tar id med sig, eller att dom tycker så illa om köer att dom därför undviker att åka hit?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s