Opinionsmätarnas problem – i USA och här hemma

Efter USA-valet blossade ånyo en diskussion om opinionsmätningarnas hälsotillstånd upp. Utfallet i presidentvalet framställdes av vissa som bevis för att det inte längre går att lita på opinionsmätningar. Till den övriga bevisskörden brukar bland annat de oväntade resultaten Brexit-omröstningen i Storbritannien, folkomröstningen om fredsavtal i Colombia och det israeliska parlamentsvalet 2014 läggas. Det finns mycket att kommentera kring varje enskilt fall och huruvida utfallen verkligen var oväntade, men om vi håller oss till det färskaste exemplet – hade opinionsmätningarna fel i USA-valet 2016 och finns det lärdomar för oss i Sverige att dra utifrån hur det gick på andra sidan Fortsätt läsa