Lucka 9: Förlorade Hillary Clinton på grund av att hon är kvinna? Om kvinnliga kandidater i amerikansk politik.

Det amerikanska presidentvalet är över för denna gång. Även om mycket av de analyser som gjorts handlar om hur annorlunda allt har varit med Donald Trump, så finns det ändå en faktor som vi känner igen – den tillträdande presidenten är en man. Kvinnor har haft en mer undanskymd roll och möjligheten att bli politiker har många gånger skett i bakvattnet av deras mäns politiska framgångar.  De första kvinnor som kom i kongressen var exempelvis inte sällan änkor till avlidna kongressledamöter, eller så hade de redan en make som var aktiv i politiken. På så sätt är Hillary Clinton ganska typisk som kvinnlig pionjär – hon klev fram ur skuggen av sin make. Därmed skulle man kunna tro att kön är en central faktor i amerikansk politik. Men så enkelt är det inte.

En faktor som lyfts fram till att Donald Trump kunde besegra Hillary Clinton är det faktum att Clinton är kvinna. Kommande forskning får visa om så är fallet. Men det kan vara värt att påminna om att Clinton fick överlägset flest röster, att vita kvinnor brukar rösta på republikanerna samt att när väljarna jämförde presidentkandidaternas kvalifikationer så avgick Clinton som tydlig segrare. Det vill säga, det är inte givet att förlusten har med kön att göra.

Oavsett vad som fällde avgörande i presidentvalet är det en vanlig uppfattning att kvinnor i det amerikanska systemet missgynnas på grund av sitt kön. Men alltmer forskning pekar på att så inte är fallet. Kvinnliga kandidater gör lika bra ifrån sig i val, lyckas samla in lika mycket pengar till sina valkampanjer och är även lika effektiva som manliga politiker på att få igenom lagförslag. Detta är egentligen inte någon ny kunskap.  Men nyligen publicerades en ambitiös bok som kartlagt valkampanjerna till representanthuset mellan 2010 och 2014. Forskarna Danny Heyes and Jennifer Lawless har utifrån ett könsperspektiv studerat hur kandidaterna lade upp sina valkampanjer, hur media beskrev kandidaterna samt väljarnas attityder gentemot de som ställde i valet. Den övergripande bilden som forskarna förmedlar är att kvinnor inte behandlas annorlunda på grund av sitt kön. Journalisterna beskrev inte kandidaterna utifrån könsstereotypa föreställningar, väljarna reagerade inte negativt gentemot kvinnliga kandidater. Kvinnliga kandidater bedrev heller inte sina kampanjer på ett annorlunda sätt än män, det vill säga kvinnliga kandidater anspelade inte på kvinnliga stereotyper eller försökte framställa sig om ”otypiska” kvinnor. När Heyes och Lawless söker förklaringar till sina resultat så lyfter de framförallt fram två aspekter. Det ena är att kvinnliga politiker inte längre är så udda. Kvinnor är numer inte något exotiskt inslag i politiken och det blir inte samma uppmärksamhet kring könet som tidigare. Det andra är att amerikansk politik är så pass polariserat i dag att väljarnas könsstereotyper uppfattningar får stå tillbaka för sakfrågorna.

 

ska%cc%88rmavbild-2016-12-06-kl-15-55-50

Trots att kvinnor inte behandlas annorlunda i politiken är ändå många amerikaner övertygade om att kvinnor blir diskriminerade. Det fanns därför förhoppningar om att en Clinton-seger skulle ta udden av den föreställningen. Heyes och Lawless uppmanar följdriktningen också läsarna av boken att saluföra deras resultat och därigenom uppmuntra kvinnor att kandidera. För det är där det stora problemet ligger, enligt författarna: Kvinnor är i mycket lägre utsträckning än män intresserade av att ställa upp som kandidater. Den bakomliggande orsaken är att kvinnor ser sig som mindre kompetenta än män, även om de på pappret har ett lika bra CV. Ett sämre självförtroende och allmän föreställning om att kvinnor inte kan lyckas i politiken ger en bild av varför så få kvinnor återfinns i de lagstiftande församlingarna.

Forskarna förnekar emellertid inte att de finns problem med könsstereotyper och sexism i amerikansk politik. Däremot menar de att bilden inte är entydig och att diskussionen om sexism får alldeles för stort utrymme i relation till dess omfattning. Men nu när Clinton förlorade, och det emot en kandidat som inte drog sig för sexistiska utspel, finns en överhängande risk att föreställningen om att kvinnor inte kan lyckas i amerikansk politik förstärks – vilket även i fortsättningen får kvinnor att rygga bort från politiska uppdrag.

ska%cc%88rmavbild-2016-12-06-kl-15-58-49

 

 

Lite mer:

  • Här är en intervju med en av forskarna till studien
  • För den som lite snabbt vill få en inblick om hur svenskar lägger sina personröstar på manliga respektive kvinnliga kandidater kan studera sidorna 8-10 i den här rapporten.
  • Jag har tidigare skrivit om könsstereotyper i politiken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s