Löfven-regeringens opinionsstöd jämfört med tidigare svenska regeringar

Vi har snart upplevt 80 procent av innevarande mandatperiod och vi börjar närma oss slutspurten. Från tidigare analyser här på bloggen vet vi att det i allmänhet kostar opinionsstöd för de partier som tar ansvar och regerar, och att denna kostnad dessutom tenderar att bli större över tid. Regera är ett alltmer otacksamt uppdrag när väljare hellre bestraffar än belönar.

Vi vet att Stefan Löfvens rödgröna regering är den fjärde svagaste under efterkrigstiden. Men hur går det för regeringens samlade opinionsstöd jämfört med andra tidigare regeringar? Med hjälp av Sifo-data från 1967 och genom att standardisera mandatperiodernas längd mellan 0 (första dagen på mandatperioden) och 100 (sista dagen på mandatperioden) kan vi undersöka saken.

I grafen nedan illustrerar den svarta linjen opinionsutvecklingen för de 15 regeringar vi haft under perioden 1967-2014. På y-axeln motsvarar 1.0 valresultatet för respektive regering vid mandatperiodens början; ett värde på 0.8 talar således om att sittande regering har ett opinionsstöd motsvarande 80 procent av sitt eget valresultatet i senaste valet. Resultaten visar ett slags hängmattemönster där regeringar inledningsvis tappar opinionsstöd ned till omkring 88 procent av sitt valresultat drygt halvvägs in i en mandatperiod för att sedan vinna tillbaka något av stödet. Precis i slutet av mandatperioderna, i samband med valrörelserna, tenderar sittande regeringar tappa något igen (denna negativa spurt gäller främst för svenska regeringar efter 1991). Väntevärdet för en sittande svensk regering är att den vid mandatperiodens slut åtnjuter ett opinionsstöd motsvarande omkring 90 procent av valresultatet från förra valet.

Den röda linjen visar hur opinionsstödet för regeringen Löfven utvecklats hittills under mandatperioden. Den visar hur Löfvens regering började mycket starkt med opinionsstöd starkare än valresultatet. Detta stöd minskade snabbt ned mot 80 procent under den första tredjedelen av mandatperioden. Sedan mitten av mandatperioden fram till nu — det senaste dryga året — har det skett en upphämtning. Man bör inte sia om framtiden ens på basis av ett sådant här datamaterial. Men ännu så länge följer opinionsutvecklingen för Löfvens regering ungefär samma mönster som tidigare i historien, om än på en betydligt lägre nivå än samtliga regeringar som ingår i analysen.

Läs mer om liknande analyser jag gjort här, med ytterligare information om tillvägagångssätt. Svenska regeringars öde på folkopinionens hav är en rätt brokig historia som inte så enkelt låter sig generaliseras.

4 tankar om “Löfven-regeringens opinionsstöd jämfört med tidigare svenska regeringar

  1. Varför börjar den röda kurvan ovanför 1? Steg regeringens opinionsstöd kraftigt direkt efter valet? Sänker man ner den så båda startar på samma ställe ser vi ju ett större tapp för Löfven.

    • Ganska vanligt ändå att ”vinnarna” i ett val, i det här fallet MP och S som ju bildade regering ihop, når ett något högre opinionsstöd i opinionsmätningar direkt efter ett val än det valresultat de nått. Om du följer länken längst ned i inlägget kan du kika på några andra regeringars formkurvor under mandatperioderna.

  2. Kan jag ta för givet att stödet för oppositionen ökar i motsvarande grad under den elektorala cykeln eller kan en del av förklaringen till hängmattorna vara att vi generellt tycker bäst om partierna i valtider? Är det så enkelt att de djupare hängmattorna efter 1991 hänger samman med den lägre partiidentifikationen?

    • Tack för frågan; detta är ju opinionsstöd så du har rätt i att en motsvarande kurva för oppositionspartiers stöd är helt spegelvänd. Eftersom stödet för regeringspartier och oppositionspartier är perfekt kommunicerande kärl så har detta inte något att göra med andra elektorala cykler som du nämner, som t ex att vi tenderar ha högre intresse och förtroende för partier och starkare känslor av anhängarskap närmare valet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s