Lucka #6: Vad säger en valaffisch? Ganska mycket!

Detta är ett gästinlägg författat av Nicklas Håkansson, docent i medie- och kommunikationsvetenskap samt fil dr i statsvetenskap och verksam vid JMG, Göteborgs universitet. Han har tillsammans med Bengt Johansson och Orla Vigsø skrivit om valaffischer, bland annat i boken Politik i det offentliga rummet (Stockholm: Carlssons 2014).

***

Knappast något annat medium symboliserar valkampanjen så som valaffischen. I Sverige slog affischerna igenom vid tiden för rösträttens utvidgande 1909-1921 och de har överlevt många nya mediers intåg ända in i vår digitala samtid. Ändå frågar vi oss: säger de något av värde? Senare års valaffischer skvallrar kanske mer om partiernas ängsliga vilja att ligga rätt i tiden genom att använda lämpliga kulturella referenser och att låna idéer från den kommersiella marknadsföringen. Det politiska innehållet är inte alltid uppenbart. Men, invänder någon, de bombastiska och propagandistiska budskap som vi möter under det tidiga 1900-talets valkampanjer innehåller väl inte så mycket det heller?

För att visa hur valaffischer kan berätta en hel del om ett parti och dess politik kan vi ta oss tillbaka till valkampanjen 1928. ”De politiska vägarna” är titeln på Frisinnade Folkpartiets enkelt uppbyggda affisch: en tecknad bild med ett kort verbalt budskap som utmynnar i en röstningsuppmaning i en stil som var tämligen vanlig för tiden.

affisch

Bildkälla: Kungliga Biblioteket.

Till en början säger affischen något om vilka som är de Frisinnades motståndare och hur de vill placera sig i förhållande till dem. Tre vägar avbildas, varav två är långa och vindlande. Vi får veta att dessa är Socialdemokraternas respektive Högerns vägar. Mellan dem går en rak väg, den är de Frisinnades egen. Att använda vägen som bildspråk är vanligt i politisk propaganda. Den står för framtiden: dit vi är ”på väg”. Vägen går uppåt/inåt i bilden, så att vi som betraktare ska kunna kliva in i bilden och gå mot ett mål som (eventuellt) hägrar vid vägens slut. I just vår affisch är målet faktiskt inte ens antytt. Att de tre vägarna går åt någorlunda samma håll indikerar liksom den retoriska frågan ”Vilken väg är kortast och ger lättast resultat?” att det inte är målen som skiljer åt så mycket som medlens effektivitet: de Frisinnades väg leder snabbare till det vi alla vill ha. Lika tydligt och förväntat som de Frisinnade här placerar sig mellan vänster och höger, lika oväntat är det möjligen att tidens skarpa ideologiska skiljelinjer inte framträder tydligare. Det är trots allt det val som fått epitetet ”Kosackvalet” det handlar om! Men de Frisinnade betonar generellt sammanhållning och enighet starkt i sin retorik. Vänster och höger får stå för den skarpa polemiken i valrörelsen.

Trots oklarhet om målen ger affischen information om vad de Frisinnade står för. Inskrivet över den egna vägen finns på affischen några budskap, såväl mer konkreta policyförslag såsom ”Minskning av försvarskostnaderna”, som mer allmänt hållna ståndpunkter som ”Ett stärkt näringsliv”. Skillnaderna gentemot motståndarna får den presumtive väljaren själv läsa in i budskapet. Att Högern står för upprustning och partierna till vänster hotar företagandet är underförstådda premisser. I viss mån är valet att ta upp neddragning av försvaret också en positionering gentemot Sveriges Liberala Parti, det mer försvarsvänliga av de två partier som bildades efter den liberala splittringen 1924.

Affischen ger alltså besked om frisinnad politik och partiets motståndare. Återstår så något om mottagarna av budskapen. Med enkla medel lyckas de Frisinnade säga något om de väljare man vänder sig till, liksom om de medborgare man inte räknar till de egna skarorna. Längst ned i bilden står tre svartklädda gestalter med ryggen mot betraktaren, blickandes framåt mot varsin av de tre vägarna. Figurerna representerar förstås de olika partiernas väljarkategorier. Till att börja med kan vi konstatera att alla tre är mansgestalter. Att något annat kön än det manliga skulle kunna representera medborgarna eller specifika väljargrupper var inte en tanke som föresvävade affischmakarna år 1928. Det är först på 1950-talet kvinnor ens undantagsvis dyker upp i roller som väljare, löntagare eller skattebetalare, och jämställt på valaffischerna är det ännu inte.

Den särskiljande symboliken sitter emellertid i huvudbonaderna de tre bär. Figuren längst till vänster har keps, gestalten till höger en kubbhatt, medan den i mitten har vad som ser ut att vara en Fedorahatt, en filthatt med brett brätte. Kepsen står för ”arbetare ”och den rundande kubben är en lika enkel som inarbetad symbol för ”rikemannen” eller ”storföretagaren”. Symboliken förstärks av figurens breda nacke eftersom en rund kroppskonstitution finns i standarduppsättningen av propagandaattribut som konnoterar giriga kapitalister.

Men figuren i mitten – vem är han? I en tid av klassröstning byggde de Frisinnades retorik starkt på att avfärda klassmotsättningar. Det var därför viktigt att söka sig bort från klassattribut när de beskrev sin egen väljare. Hur lyckades man med det? Kan mannen i mitten med sin bredbrättade hatt anses vara den neutrala, klasslösa medborgaren? Onekligen har de Frisinnade haft en större retorisk utmaning här än exempelvis socialdemokrater och bondeförbundare som vid denna tid använde tydliga schabloner när man vände sig till sina kärntrupper.

 

Mer läsning:

Holtz-Bacha, Christina & Bengt Johansson (red.) (2017) Election Posters Around the Globe: Political Campaigning in the Public Space. Cham: Springer Verlag.
Håkansson, Nicklas; Bengt Johansson & Orla Vigsø m fl (2014) Politik i det offentliga rummet. Svenska valaffischer 1911-2010. Stockholm: Carlssons.
Geise, Stephanie (2016) ‘Posters, Political’. I Mazzoleni, Gianpietro, Barnhurst, Kevin G., Ikeda, Ken’ichi, Maia, Rousiley & Wessler, Hartmut (red.) The international encyclopedia of political communication. Chichester: John Wiley & Sons.
Seidman, Steven A (2008) Posters, Propaganda, and Persuasion in Election Campaigns Around the World and Throughout History. New York: Peter Lang

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s