Lucka #23: Är sponsring av elitklubbar effektiv platsmarknadsföring?

Kommuner använder mer eller mindre kreativa sätt för att marknadsföra sig själva, eller ”sätta kommunen på kartan”, som det populärt brukar heta. En gång i världen skrev jag en krönika om detta, där jag uppmärksammade bland annat att klassisk platsmarknadsföring är tämligen vanlig; alltså där kommuner köper reklamplats för att sälja in kommunens förträfflighet i olika sammanhang. När kulturgeografen Thomas Niedomysl (nu för rätt länge sedan) utvärderade effekten av dessa på befolkningsströmmar, fann han emellertid att de i allt väsentligt är resultatlösa.

Att köpa och genomföra reklamkampanjer är dock bara ett verktyg. Ett annat sätt för kommuner att synliggöra sig, är att på olika sätt stötta de elitklubbar som finns inom kommunens gränser. Det kan handla om att kommunala bolag sponsrar dem, eller att man med hjälp av stödköp och subventioner av olika slag underlättar för dem ekonomiskt. Men är då detta effektivt för att ”sätta kommunen på kartan”?

Förra året försvarade nationalekonomen Emelie Värja, Örebro universitet, sin sammanläggningsavhandling Local public expenditure: Equality , quality and growth. I den ingick artikeln ”Sports and Local Growth in Sweden: Is a Sports Team Good for Local Economic Growth?” (publicerad i International Journal of Sport Finance). Där testas tesen om kommuner kan använda elitlag som hävstång för att bli attraktiva och nå ekonomisk tillväxt. Hennes resultat är tämligen entydiga:

We estimate spatial panel data models using data from all Swedish municipalities for the 1997-2012 period. Even with this richer modeling framework compared with those in previous studies, we still find no evidence of a positive relationship between a team’s performance and the local tax base.

Vi ska alltså inte ta gift på att ekonomiskt stöd till elitklubbar är tillväxtfrämjande (de kan förstås ha andra syften, men vi lämnar dem åt sidan tills vidare, och förövrigt är just elitlagets betydelse för kommunens varumärke ett vanligt argument för elitklubbsstöd). Resultaten ger skäl till eftertanke, inte minst då det finns klara alternativkostnader förenade med kommunal sponsring och annat stöd till elitklubbar (de kunde, förslagsvis, använts till kärnverksamhet). Implikationen? Ni får ursäkta, men jag passar på att skamlöst citera mig själv från krönikan jag länkade till i ingressen:

[G]od tillväxtpolitik [börjar] med att sköta det grundläggande välfärdsuppdraget på ett så bra sätt som möjligt. Att man aktivt jobbar med den lokala infrastrukturen, såväl snävt tolkad (exempelvis vägar, bredband, markanvändning) som i bredare bemärkelse (barnomsorg, hälso- och sjukvård, utbildning, vuxenutbildning); liksom att försäkra sig om en god relation till kommunens befintliga företagare, och erbjuder dem snabb, rättssäker handläggning och smidig service lär heller inte skada. När jag skriver en flygplatsbok om saken, ska jag kalla den: ”if you build it, they will come”-principen.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s