Inte alla äktenskap – påverkas ditt valdeltagande av vem du blir ihop med?

Det här är ett gästinlägg av Moa Frödin Gruneau, doktorand vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Inlägget bygger på en nyligen publicerad studie som kan läsas här.

***

Det är allmänt vedertaget i forskningen om valdeltagande att de medborgare som är gifta eller sambos deltar till en högre grad än de medborgare som är singlar. Det iakttagna sambandet mellan att leva tillsammans i en parrelation och att rösta tolkas ofta som att en stor del av befolkningen (gifta och sambos utgör nästan halva den svenska befolkningen) är lite mer benägen att rösta än vad de andra är.

En vanlig förklaring till sambandet är tillgång till sociala nätverk och en stabil social situation. Ett rimligt antagande är väl däremot att detta till stor del är beroende av vem du gift dig med. Ett antagande om att sambandet mellan att leva i en parrelation och att rösta gäller alla i en sådan relation kan alltså ifrågasättas.

Ett annat känt faktum i forskning om valdeltagande är att högutbildade är överrepresenterade bland de som röstar. En förklaring till detta handlar om tillgången till sociala nätverk och individens relativt fördelaktiga sociala position. Kanske är det en möjlighet att gifta sig till ett sådant socialt nätverk genom att skaffa sig en högutbildad partner?

USA

Sannolikhet för röstning bland olika grupper i USA (med osäkerhetsintervall).

Ett enkelt sätt att ta reda på om det spelar roll vem ens partner är (för det egna valdeltagandet alltså) är att göra en statistisk analys av valdeltagande, men med en liten modifikation. Istället för att jämföra valdeltagandet hos gifta och ogifta delar jag helt enkelt in befolkningen i sex kategorier; lågutbildade singlar, lågutbildade som är ihop med lågutbildade, lågutbildade som är ihop med högutbildade, högutbildade singlar, högutbildade som är ihop med lågutbildade och högutbildade som är ihop med högutbildade. Sen är det bara att räkna ut sannolikheten att de olika grupperna röstar.

Det blir nu tydligt att partnerns utbildningsnivå inte alls är oviktig för att förstå vem som röstar. Det finns ett positivt samband mellan att rösta och att ha en högutbildad partner. Mest intressant är det nog att det ursprungliga antagandet om att gifta och sambos röstar i högre utsträckning än vad singlar gör inte ser ut att stämma för hela gruppen. Lågutbildade som är ihop med andra lågutbildade är inte märkvärt mer benägna att rösta än de lågutbildade singlarna är. Däremot är sannolikheten att de som gift upp sig utbildningsmässigt röstar avsevärt större än för andra lågutbildade.

Sambandet mellan partnerns utbildningsnivå och valdeltagande går att hitta i en rad europeiska länder och i USA. Sambandet är stabilt över tid i USA (1968-2012). I Sverige är skillnaderna mellan grupperna betydligt mindre än i USA, men mönstret är precis detsamma.

Sverige

Sannolikhet för röstning bland olika grupper i Sverige (med osäkerhetsintervall).

Värt att notera är också att gruppen lågutbildade som är ihop med högutbildade är en väldigt liten andel av befolkningen (någonstans runt 5 %). Vi har alltså en situation där det vanliga antagandet är att det finns ett svagt positivt samband som gäller ungefär halva befolkningen, men där det egentligen handlar om ett starkt positivt samband för en mycket liten del av befolkningen.

Spelar det då någon roll vem du blir ihop med för ditt valdeltagande? Nja, det är svårt att säga vad som orsakar vad i det här fallet. Huruvida det handlar om att lågutbildade personer som röstar är mer benägna att bli ihop med någon med en högre utbildningsnivå – eller att lågutbildade som gift upp sig blir övertalade att gå och rösta kan jag inte besvara med den här analysen. Men det är nog ändå bäst att ta det säkra före det osäkra och vara noggrann i sitt val av partner.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s