Riksdagsvalet på 4chan

Det här är ett gästinlägg av Emma Ricknell, doktorand vid Institutionen för statsvetenskap, Linnéuniversitetet.

***

I dagens fragmenterade medielandskap finns en snäv, krokig förgrening som leder till ett anonymt amerikanskt onlineforum vid namn 4chan. Där vistas en del svenskar, som tillsammans med miljoner andra månatliga besökare står för en ansenlig del av den onlinekultur som präglar hela internet, t.ex. i form av memes. För drygt ett år sedan haglade kommentarerna om Sverige in på /pol/, 4chans underforum för politik. Ett riksdagsval hade hållits. Den här texten handlar om /pol/ i kontexten riksdagsvalet 2018, ett ämne jag försökt behandla i en text publicerad i Statsvetenskaplig tidskrift. Jag börjar i änden vilka politiska partier som främst engagerade i de hundratals val-relaterade diskussionstrådar som lades upp på /pol/ där studien tar vid, i november 2017, och fram till valet.

För den som har den minsta insikt i vilka slags diskussioner som förs på /pol/ är det föga överraskande att fokus koncentrerades till partier på den yttersta högerkanten. Sverigedemokraterna (SD) var det parti som nämndes oftast och i mest positiv bemärkelse jämfört med andra. Alternativ för Sverige (AfS) gjorde dock en stark avslutning när det gäller engagemang: med kulmen i dagarna precis före och efter valdagen, då över 10,000 kommentarer om det svenska valet strömmade in, nämndes AfS nästan lika många gånger som samtliga övriga partier sammanlagt, minus SD. Ett oproportionerligt stort intresse med tanke på att partiet mottog enbart drygt 20,000 riksdagsröster (0,31%). Även Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) engagerade i början av perioden, men hamnade i skymundan när AfS äntrade scenen.

Med hjälp av grundläggande data framstår således en relativt tydlig profil vad gäller svensk politik. För många av deltagarna hade valframgångar för SD och AfS potential att medföra ett slags svenskt uppvaknande; en möjlighet att återta kontrollen inför stundande systemkollaps orsakad framför allt av invandring. När detta inte skedde, var besvikelsen total. Kommentaren ”I’m so fucking pissed off at this naive, retarded piece of shit country” är representativ, om än i sammanhanget uttryckt i väldigt milda ordalag. Resultatet angående de politiska åsikter som präglar diskussionerna ligger i linje med tidigare, om än i nuläget begränsade, forskningen på området.

Ett tydligt, men tillika förutsägbart resultat. Ur forskningssynpunkt går det förstås att gå vidare. Det är metodmässigt krävande, men förfinar man analysen uppstår ytterligare mönster.

För samtidigt som ovanstående övergripande narrativ dominerade, pågick alternativa diskussioner om valet. Även om SD och AfS föredrogs främst, omnämndes de också i starkt negativ bemärkelse i många kommentarer. Diskussioner fördes till och med om att rösta på andra riksdagspartier än SD, och utifrån andra premisser än att få stopp på Sveriges ”förfall”. Det massiva engagemanget för AfS sjönk dessutom dramatiskt bara några dagar efter valet; månader senare gav partiet främst upphov till irritation i kommentarerna. Tidigare forskning har pekat ut förgänglighet (eng: ephemeriality) som en av forumets mest utmärkande egenskaper, en aspekt som här gör sig gällande. I det ständigt uppdaterade flödet av startade trådar med begränsad livslängd och som enbart tillfälligt arkiveras existerar forumets deltagare på en plats som karakteriseras av flyktighet, inte permanens. Flyktighetskänslan förstärks också av att forumet är anonymt. Ur detta uppstår en slags elektronisk stamkultur i vid bemärkelse där gemenskap eftersökes och finnes, men är utbytbar. Ett riksdagsval kan engagera, men också ersättas av ett helt annat ämne kort därefter.

I förlängningen betyder detta att även om väldigt mörka, nihilistiska och främlingsfientliga narrativ existerar på 4chan, kommer och går dess besökare. Om dessa personer, enligt vad min studie försöker visa, inte utgör en enhetlig grupp människor med statiska åsikter, kan det också betyda att det finns öppningar för förhandling kring de åsikter som cirkulerar. En angelägen fråga för vidare forskning med tanke på att /pol/ ur ett vidare perspektiv ingår i en grupp siter som ligger väldigt långt bort det offentliga samtalet, men ofta fungerar som en slags inkubator för väldigt giftigt, söndrande material. Förr eller senare läcker det här materialet ut till den bredare delen av dagens medielandskap, och får det där fäste men dess ursprung förblir luddigt, kan det vara svårare att bemöta.

 

En tanke på “Riksdagsvalet på 4chan

  1. Det är knappast skribenter på 4chan som har gett oss för Sverige onaturliga former och kvantiteter av kriminalitet tillsammans med fenomen såsom bostadsbrist, försämrad skola, brister i sjukvården m.m. Orsakerna bakom detta skulle jag kalla det riktiga giftet. Den som påtalar detta eller gör sig en bild av framtiden genom extrapolera utvecklingen är knappast problemet såsom skribenten ovan insinuerar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s