Vad tycker Liberalernas medlemmar om januariöverenskommelsen?

Det här är ett gästinlägg av Ann-Kristin Kölln, och Jonathan Polk, forskare i statsvetenskap vid Aarhus respektive Göteborgs universitet.

***

Nyckeln till partiledarvalet i L i somras var partiets inställning till januariöverenskommelsen. Nyamko Sabuni vann valet men opinionsstödet för L fortsätter att ligga lågt och därmed står partiets förhållande till januariöverenskommelsen återigen på agendan, vilket L:s landsmöte i november 2019 visade.

Ingen av de tre partiledarkandidaterna var helt imponerade av uppgörelsen. Johan Pehrson, till exempel, röstade nej till överenskommelsen eftersom han föredrog en borgerlig politik. Nyamko Sabuni var också emot överenskommelsen och ville hellre gå i opposition, medan Erik Ullenhag tyckte att överenskommelsen var bara det minst dåliga alternativet. Trots att alla tre nu accepterar överenskommelsen finns partisplittringen efter januariöverenskommelsen kvar i andra delar av partiet.

En ny undersökning bland partimedlemmar som vi genomfört visar att Liberalernas medlemmar inte heller verkar hysa några varma känslor för januariöverenskommelsen. Enkäten skickades ut i slutet av februari 2019 till alla partimedlemmar som partiet hade tillgång till via deras egen e-postlista, och stängdes i början av maj 2019. Totalt svarade 2240 Liberaler (15% av alla medlemmar) på enkäten.

Vi ställde en fråga som löd ”Efter valet i 2018 var det svårare än tidigare att bilda regering. […] Vilken regering skulle du ha föredragit? Vänligen välj det eller de partier som du skulle önska se i regeringen.”

Resultaten visar att favoritregeringen för L-medlemmar är L-C-KD-M, trots att bara drygt 30% byggde denna specifika kombination. Det är dessutom viktigt att notera att Liberalernas andra (S-L-C; 9,73%) och tredje (S-Mp-L; 9,63%) största preferens inte motsvarar den faktiska regeringen heller. Men samtidigt var det bara 3,9% av de svarande Liberalerna som önskade se SD i regeringen, så det verkar inte heller vara en hållbar lösning för att samla partiet. Det betyder att Sabuni har som sitt kanske viktigaste uppdrag att ena partiets bas.

Men enkätresultaten tyder också på att Liberalernas bas mest stöder Johan Pehrsons tidigare åsikt att en borgerlig politik passar bäst till partiet.

Å andra sidan visar några av våra opinionsmätningar bland partimedlemmar också att Liberalerna skiljer sig tydligt på vänster-höger samt på GAL-TAN skalan från Kristdemokraternas eller Moderaternas medlemmar. Båda skalor pekar på ett ideologiskt glapp mellan L:s medlemmars placering av sig själva och sitt partiet å ena sidan, och KD:s eller M:s medlemmars placeringar å andra sidan. Det stöder kanske mer Erik Ullenhags tidigare åsikt att överenskommelsen faktiskt var det minst dåliga alternativet partiet hade. Och det är utan tvivel så att det i fråga om politikens innehåll har gått bra för L i januariöverenskommelsen eftersom den innefattar tydliga liberala reformer.

Alla andra partiers medlemmar deltog också i vår undersökning. Totalt svarade mer än 20 000 svenska partimedlemmar från åtta politiska partier på enkäten. Resultaten visar att januariöverenskommelsen bäst kan beskrivas som ett arrangerat äktenskap – partimedlemmarna från de nuvarande regeringspartierna är inte heller de särskilt positiva. Tabellen visar de tre regeringskombinationer som har störst stöd bland januariöverenskommelsens partiers medlemmar. I det här sammanhanget är det viktigt att notera att bara Miljöpartister har dagens regering som en av deras preferenser: Omkring 16,5 procent av våra respondenter till Mp, och därmed inte den största delen av partiet, hade partierna i januariöverenskommelsen som en preferens.

Regeringskombinationer med störst stöd bland partimedlemmar i S, MP, L och C.

Partimedlemmar Förstahandsval Andrahandsval Tredjehandsval
S

V-S-Mp
(27,17%)

S
(20,53%)

V-S
(14,39%)
Mp

V-S-Mp
(31,14%)

S-Mp-L-C
(16,35%)

S-Mp
(8,11%)

L

L-C-KD-M
(30,64%)

S-L-C
(9,73%)

S-Mp-L
(9,63%)

C

L-C-KD-M
(28,96%)
S-Mp-L-C
(11,7%)

Mp-L-C-KD-M
(8,44%)

Kommentar: Tabellen visar hur många från respektive parti som föredrog varje specifik kombination. 1 579 deltagare från S, 1 496 deltagare från Mp, 2 240 deltagare från L och 2 961 deltagare från C.  

För mer information om och resultat från den Svenska partimedlemsundersökningen 2019, se den fulla rapporten på Valforskningsprogrammets websida.

En tanke på “Vad tycker Liberalernas medlemmar om januariöverenskommelsen?

  1. Hej, finns det någon rapport där dessa siffror presenteras vidare? Såg de nämligen inte i Svenska partimedlemsundersökningen 2019.

    Tack

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s