Replik: Anders Sundells kritik skjuter över målet

Följande inlägg är en replik på Anders Sundells inlägg ”Vilseledande opinionsprognoser i tidningen Dagens Samhälle” och är författat av Mats Edman, chefredaktör för Dagens Samhälle. Längre ned finns en slutreplik av Anders Sundell.

***

Anders Sundell har författat en intelligent kritik av Dagens Samhälles månatliga opinionsprognoser. Jag har inget att invända mot matematiken i hans analys. Även om man räknar rätt kan slutsatserna bli fel om man har en annan utgångspunkt än Dagens Samhälle. Lite förenklat kan man säga att Anders Sundell räknar träden men missar att se den skog som förändras.

Läs mer