Kommer Kristna Värdepartiet att göra en Ralph Nader mot Kristdemokraterna?

För några veckor sedan tillkännagavs starten av ett nytt parti, Kristna Värdepartiet. Dess viktigaste fråga är att göra aborter olagliga, och de menar att Kristdemokraterna svikit sina väljare i den här frågan. Partiet är ännu mycket litet och har till exempel inte registrerat sig hos valmyndigheten, vilket det krävs 1500 namn för att göra. Trots detta fick partiets start ganska mycket uppmärksamhet i media.

Om partiet växer tillräckligt mycket för att ställa upp i riksdagsvalet är det självklart mycket osannolikt att partiet skulle lyckas ta några mandat. Vi fick visserligen ett nytt parti i riksdagen vid det senaste valet, Sverigedemokraterna, men då ska det betänkas att de redan hade mandat i ungefär hälften av Sveriges kommunfullmäktige.

Kristna Värdepartiets grundande fick mig ändå att dra en parallell till det amerikanska presidentvalet 2000, och politikern Ralph Nader. Nader ställde då upp i presidentvalet som kandidat för Gröna partiet, med fokus på miljö- och konsumentfrågor. Det Gröna partiet för precis som alla andra amerikanska partier förutom Demokraterna och Republikanerna en tynande tillvaro. Anledningen är det amerikanska ickeproportionella valsystemet där bara ett parti kan vinna i varje valkrets. Detta leder till utvecklingen av ett tvåpartisystem, och kallas Duvergers lag, eftersom det är så nära en lag man komma inom statsvetenskapen. I den här youtubefilmen ges en mycket pedagogisk (och underhållande) förklaring till hur detta går till.

Läs mer