Tidiga opinionsmätningar förutsäger val dåligt

Opinionsmätningar av partisympatier, ibland kallade väljarbarometrar, är ett återkommande inslag i den politiska rapporteringen, som ofta ges stor uppmärksamhet.* När ett parti får dåliga siffror i mätningarna konfronteras ofta partiledaren och avkrävs förklaringar och åtgärder för att öka stödet i opinionen.

Men vad ska vi egentligen ha opinionsmätningarna till? Henrik Oscarsson har argumenterat för att vi borde ägna mätningarna mindre uppmärksamhet. Jag håller i stora drag med. Som jag ser det har mätningar av stödet för de olika partierna två funktioner:

Läs mer