Kommer Kristna Värdepartiet att göra en Ralph Nader mot Kristdemokraterna?

För några veckor sedan tillkännagavs starten av ett nytt parti, Kristna Värdepartiet. Dess viktigaste fråga är att göra aborter olagliga, och de menar att Kristdemokraterna svikit sina väljare i den här frågan. Partiet är ännu mycket litet och har till exempel inte registrerat sig hos valmyndigheten, vilket det krävs 1500 namn för att göra. Trots detta fick partiets start ganska mycket uppmärksamhet i media.

Om partiet växer tillräckligt mycket för att ställa upp i riksdagsvalet är det självklart mycket osannolikt att partiet skulle lyckas ta några mandat. Vi fick visserligen ett nytt parti i riksdagen vid det senaste valet, Sverigedemokraterna, men då ska det betänkas att de redan hade mandat i ungefär hälften av Sveriges kommunfullmäktige.

Kristna Värdepartiets grundande fick mig ändå att dra en parallell till det amerikanska presidentvalet 2000, och politikern Ralph Nader. Nader ställde då upp i presidentvalet som kandidat för Gröna partiet, med fokus på miljö- och konsumentfrågor. Det Gröna partiet för precis som alla andra amerikanska partier förutom Demokraterna och Republikanerna en tynande tillvaro. Anledningen är det amerikanska ickeproportionella valsystemet där bara ett parti kan vinna i varje valkrets. Detta leder till utvecklingen av ett tvåpartisystem, och kallas Duvergers lag, eftersom det är så nära en lag man komma inom statsvetenskapen. I den här youtubefilmen ges en mycket pedagogisk (och underhållande) förklaring till hur detta går till.

Fortsätt läsa

Resultatet är här: Politologernas läsare lika rationella som läsare av danska Politiken

Nu är gårdagens tävling avslutad! 213 personer deltog, och jag ska strax avslöja resultatet. Men låt oss först gå igenom vad som skulle hända om bara superrationella människor spelade det här spelet, i ett par steg.

  1. Man fick välja ett tal mellan 1 och 100, och den som kom närmast 2/3 av medelvärdet skulle vinna. Om alla väljer 100 blir 2/3 av medelvärdet 66,67 (avrundat). Det betyder att det är ologiskt att välja ett tal som är högre än 67, eftersom det inte kan vara rätt svar.
  2. Eftersom alla deltagare är superrationella, och vet att alla andra är det också, betyder det att ingen kommer välja något högre än 67. Om alla väljer 67 blir 2/3 av medelvärdet 44,67. Det betyder att det är ologiskt att välja något högre än 45.
  3. Om alla väljer 45 blir 2/3 av medelvärdet 29,78. Det är då ologiskt att välja något högre än 30.
  4. Och så vidare, och så vidare. Ju fler steg man tänker, desto fler tal kan uteslutas. Till slut är bara talet 1 kvar.

Om alla vore superrationella och visste att alla var det skulle alla välja 1, 2/3 av medelvärdet skulle bli 0,67 och alla skulle ha rätt.

Men även om man inser det här, gäller det i verkligheten att försöka lista ut hur många steg alla andra tänker. Själv gissade jag att Politologernas läsare är mer strategiska än genomsnittet av befolkningen och borde därför överlag välja ganska låga tal. Jag gissade på talet 12.

Låt oss nu se på några resultat. Fortsätt läsa