Mätningarnas Mätning (poll of polls)

Mätningarnas Mätning (MäMä) är en viktad sammanvägning av publicerade opinionsmätningar som tas fram av Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet. Sammanvägningen publiceras också regelbundet av TV4. Du kan också hitta sammanvägningar på Datastory som en interaktiv applikation.

På den här sidan kan du alltid hitta de senast uppdaterade skattningarna för partiernas opinionsstöd samt en beräkning av mandat som visar partiernas styrkeförhållanden vid ett hypotetiskt tänkt riksdagsval idag.