Om

Politolog: synonym till statsvetare, person som vetenskapligt studerar politik.

Syftet med forskarbloggen Politologerna är att bidra med välgrundade, ofta empiriska och lättillgängliga analyser av svensk politik. Vi förmedlar forskning men även enkla deskriptiva resultat och analyser. Vi vill väcka debatt om svensk politik, men driver ingen partipolitik och undviker att vara politiserande. Vårt mål är att på ett intellektuellt hederligt sätt och efter bästa förmåga leverera forskningens hittills bästa svar på såväl dagsaktuella som eviga frågor.

Vi som bidrar till forskarbloggen är 8 forskare i statsvetenskap. Det är dock alltid författaren till respektive inlägg som själv står för innehållet.

Politologerna är:

Gissur Erlingsson är forskare och lärare på Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet.

Johan Martinsson är föreståndare för SOM-institutet.

Elin Naurin är docent vid Statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet.

Henrik Oscarsson är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han leder det svenska Valforskningsprogrammet. Henrik forskar om opinionsbildning och väljarbeteende.

Richard Öhrvall är postdoktor vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet. Han är tjänstledig från en anställning vid Statistiska centralbyråns enhet för demokratistatistik. Och han är affilierad forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN).

Maria Solevid är forskare och universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet.

Anders Sundell är forskare och lärare i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Patrik Öhberg är forskare vid Statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet.

Tidigare Politologer: