Om

Politolog: synonym till statsvetare, person som vetenskapligt studerar politik.

Syftet med forskarbloggen Politologerna är att bidra med välgrundade, ofta empiriska och lättillgängliga analyser av svensk politik. Vi förmedlar forskning men även enkla deskriptiva resultat och analyser. Vi vill väcka debatt om svensk politik, men driver ingen partipolitik och undviker att vara politiserande. Vårt mål är att på ett intellektuellt hederligt sätt och efter bästa förmåga leverera forskningens hittills bästa svar på såväl dagsaktuella som eviga frågor.

Vi som bidrar till forskarbloggen är 10 forskare i statsvetenskap. Vi finns vid Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Uppsala universitet. Det är dock författaren till respektive inlägg som själv står för innehållet.

Politologerna är:

yui

Katarina Barrling är forskare och lärare vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Gissur Erlingsson är forskare och lärare på Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet.

Johan Martinsson arbetar på statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs Universitet. Hans forskning är inriktad på väljarbeteende och ekonomi, attityder till miljöfrågor och miljöpolitik, samt surveymetodologi. Han är även ansvarig för Opinionslaboratoriet vid Göteborgs Universitet.

Elin Naurin är docent vid Statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet.

Henrik Oscarsson är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han leder det svenska Valforskningsprogrammet och är föreståndare för SOM-institutet. Henrik forskar om opinionsbildning och väljarbeteende.

Richard Öhrvall arbetar vid Statistiska centralbyråns enhet för demokratistatistik, forskar vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och är doktorand i statsvetenskap vid Linköpings universitet.

Maria Solevid är forskare och universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet. Maria arbetar också som projektledare och undersökningsledare på SOM-institutet samt är medlem i forskningsgruppen för svenska valforskningsprogrammet.

Anders Sundell är forskare och lärare i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och forskar bland annat om korruption inom statsförvaltningen och politisk succession.

Patrik Öhberg är forskare vid Statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet, och är anknuten till the Multidisciplinary Opinion and Democracy (MOD), Göteborgs universitet. För närvarande innehar Öhberg Vetenskapsrådets Internationella Postdoc och är verksam vid Université de Montréal.

Tidigare Politologer:

Andrej Kokkonen är forskare och filosofie doktor i statsvetenskap vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.

Mikael Persson är doktorand i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.