Dåliga arbetsvillkor för kommunstyrelseordföranden – ett demokratihot?

Detta är en fördjupad version av en krönika som idag publiceras i Södermanlands Nyheter.

***

Häromdagen blev jag litet bedrövad när jag läste en artikel i Dagens Samhälle (nr 3, 2014), där man behandlar omsättningen på lokala toppolitiker. Det visar sig att 60 stycken kommunstyrelseordförande hoppat av sina uppdrag i förtid. Bevakning, stress och utsatthet tycks kunna vara en underliggande förklaring till en del av avhoppen. En av avhopparna pekade nämligen ut ”en fruktansvärd arbetsmiljö” som orsaken till hans avhopp; en annan beskrev arbetsmiljön som att ”[d]u blir så utsatt. Hela familjen påverkas”.

Läsningen förde mina tankar till Rudin. Ni minns, stockholmspolitikern som snattade en whiskeyflaska, medgav alkoholproblem och tog en s.k. ”time-out”. Även Dagens Nyheters Erik Helmersson gjorde en liknande association:

Det svindlar att tänka på hur hårt arbete, hur många urtrista möten, hur mycket motionsförfattande, hur långa sittningar genom diverse ältande av dagordningar som ligger bakom ett politiskt liv som Rudins. Alla dessa skakade händer, kaffekoppar, språngmarscher i regnet från konferens till sammanträde.

Ämnet – ledande politikers arbetsvillkor – är viktigt om vi bryr oss om den representativa demokratin. Det väcker en fråga om politikens villkor: Begär vi för mycket av våra ledande kommunpolitiker? Jag lutar åt att så kan vara fallet, och sålunda att kommunsverige måste arbeta mer aktivt och medvetet med olika typer av stödfunktioner som gör det mer mänskligt för, till exempel, kommunstyrelseordföranden att fullgöra sina uppdrag (med hälsan i behåll).

***

Under åren har jag – såväl i min forskarroll som storkonsument av kommunpolitisk mediebevakning – stött på hyggligt många personporträtt som gjort mig övertygad om att något grundläggande händer med en individ som går från ett så kallat ”vanligt jobb” till att bli heltidspolitiker. Över en natt befinner man sig i ett läge där man jobbar betydligt mer än 100 procent. Det finns krav på ständig tillgänglighet: telefonen ringer oavbrutet, mejlkorgen dignar. Precis som artikeln i Dagens Samhälle indikerar, den exponering som följer av mediebevakning och medborgaruppvaktning är enorm. Samtidigt som kraven är höga och arbetsbelastningen är tung, får man mindre tid över till familjen och gissningsvis växande problem att hitta tid till motion och återhämtning. Lägg också till att medborgarna verkar misstro kommunpolitiker i ganska stor utsträckning (se t.ex. bild 5 här, jfr. relativt högt förtroende för riksdag & regering, med lågt förtroende för kommunstyrelser), så stärks intrycket av att uppdraget är aningens otacksamt (jag diskuterar den saken utförligare här).

Läser man mellan raderna i de forskningsinsatser som gjorts på området – exempelvis Thorbjörn Nilssons avhandling, och Peter Wrennes studier – framträder ett intryck av KsO-uppdraget som ensamt. Parallellt med detta ställs dessa personer ofta inför inte alltid genomnyttiga bjudluncher och trerättersmiddagar, ibland med tillgång till ett par gratis glas alkohol. Parentetiskt kan nämnas att, om jag nu fått citatet korrekt återgivet för mig, Åke Ortmarks biografi tipsar landets forskare om ett tema för framtida forskningsprojekt: våra politikers förhållande till alkohol.

I sammanhanget ska vi komma ihåg att dessa heltidspolitiker är den kommunala demokratins ryggrad. De tar på sig ett uppdrag som få av oss andra är villiga att bära. Och jag är ganska säker på att priset för ett par av dem är försämrad hälsa i olika avseenden – såväl avseende det psykiska välmåendet som för det rent kroppsligt-fysiska (även om jämförelsen inte är klockren, visar exempelvis en longitudinell studie av brittiska MP:s visar att det finns ett högt stress-pris att betala i anslutning till ett politiskt uppdrag). Ur mitt perspektiv är det nog ett för högt pris att betala för personer som med fog kan beskrivas som demokratins trotjänare.

***

Jag tror inte att man tar den här frågan på det allvar den kräver. Intressant nog är detta symptomatiskt, och allmängiltigt, avseende arbetsgivarnas förmåga att bry sig om ledande personers arbetsmiljö. I en avhandling som kom hösten 2013 beskriver Daniel Lundqvist att privata företags arbetsmiljöarbete i typfallet inte omfattar cheferna, och att man därför också saknar överblick över hur de mår i sin ledarroll. Lundqvists resultat tycks vara översättbara till kommunerna.

Av allt att döma saknar de beredskap för de arbetsmiljöproblem som följer av ett uppdrag som toppolitiker. Efter valet 2014 ska många nya kommunstyrelseordförandeposter tillsättas. Om vi i framtiden är intresserade av att det ska vara attraktivt att vara ledande kommunpolitiker så att vi har en god rekryteringspool av skickliga och lämpliga kandidater till dessa uppdrag, är det hög tid att börja ta deras arbetsmiljöproblem på allvar. Annars riskerar vi ett scenario där potentiellt goda ledare väljer bort en karriär som kommunstyrelseordförande (och att vi istället får en självrekrytering till dessa poster av individer som kanske inte alltid rakt igenom är lämpade för maktuppdrag).

En indikation på att man inte tar problemen på allvar är det faktum att uppemot var fjärde ledande politiker får motta hot om våld; men att endast var tredje kommun har en plan för att förebygga detta problem. Jag kanske är naiv, men med tanke på att frågan om hot mot politiker varit på agendan hyggligt länge, tycker jag nog att det är ett  slags anständig miniminivå för omsorg för våra ledande politikers arbetsvillkor att ha en sådan plan. Det finns sålunda all anledning för varje svensk kommun, och våra partier, att fundera något extra varv runt hur vi kan göra uppdraget som kommunstyrelseordförande åtminstone litet, litet drägligare.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s