Tio år med Sverigedemokraterna och Moderaternas strategiska problem

Igår släppte SOM-institutet sin forskarantologi, Regntunga skyar. Ett av bidragen i boken utgörs av mitt kapitel om Sverigedemokraternas utveckling i väljaropinionen de senaste 10 åren och vad det har haft för påverkan på Moderaternas och Socialdemokraternas väljarunderlag. I det här inlägget kommer jag kort redogöra för några av resultaten och ge ett särskilt fokus på relationen mellan Sverigedemokraternas och Moderaternas väljarbaser. Titta gärna i kapitlet

När Sverigedemokraterna slog igenom talades det mycket om att de attraherade väljare ur arbetarklassen och att de utgjorde ett allvarligt hot mot socialdemokratin. Det är fortfarande sant att Sverigedemokraterna attraherar en stor skara i den gruppen. Men det som har hänt under de senaste åren är att Moderaterna fått se Sverigedemokraterna närma sig deras kärnväljare, företagarna. Figur 1 visar andelen av olika yrkesgrupper som hade Socialdemokraterna, Moderaterna respektive Sverigedemokraterna som ”bästa parti” i 2009 och 2019-års nationella SOM-undersökningar. Vi ser att för 10 år sedan drog Moderaterna 59 procent av alla företagare till sig. Idag är ligger samma siffra på 28 procent, alltså ett tapp på ungefär hälften. Under samma tidsperiod har Sverigedemokraterna gått från mer eller mindre inget stöd bland företagarna (2 procent) till att locka nästan lika många som moderaterna – 23 procent av dem. Att vara företagare är inte lika självklart en tydlig partisympatiindikator som det var en gång i tiden.

Det intressanta med Sverigedemokraterna, och det skiljer dem från Moderaterna och Socialdemokraterna, är att de 2009 lyckades dra till sig stora andelar bland både arbetare och företagare. Kanske är det i sig en påminnelse om att vi lever i det postindustriella tidevarvet och att väljarnas läser av andra konfliktytor i samhället.

Figur 1. Yrkesbakgrund och partival. Jämförelse mellan Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna för åren 2009 och 2019

Figur 2 visar vad de tre partiernas väljare placerar sig längs vänster-högerskalan 2009 och 2019. Den illustrerar att det har hänt ganska mycket bland de väljare som placerar sig längst till höger. Precis innan Sverigedemokraterna tog steget in i riksdagen placerade sig huvuddelen av deras väljare i mitten. Idag är Sverigedemokraterna ett tydligt högerparti. 40 procent av alla väljare som placerar sig klart till höger är idag Sverigedemokrater. Det har Moderaterna fått känna av. 2009 var Moderaterna nästan ensamma om att härbärgera väljarna som stod klart till höger. Hela 80 procent av väljarna klart till höger hade Moderaterna som bästa parti 2009, men 2019 har siffran halverats och var 2019 nere på 40 procent. Med Sverigedemokraternas framryckningar på högerflanken har Moderaterna fått se två av två starka fästen, företagare och väljare klart till höger, ge vika.

Figur 2. Väljarnas vänster-högerplacering. Jämförelse mellan Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna för åren 2009 och 2019

I tabell 1 illustreras att i takt med förändringen syns skillnader i hur de moderata väljarna har kommit att tycka om Sverigedemokraterna. Tabellen utgår från en fråga från 2019-års undersökning om vad man ser som är ”det näst bästa partiet”.  Moderater tycker då bäst om Kristdemokraterna (40 procent), därefter följer Liberalerna (23 procent), men strax därefter kommer Sverigedemokraterna (20 procent). Klart distanserat är Centerpartiet (12 procent). Kristdemokraterna håller Moderaterna högst (43 procent) och därefter kommer Sverigedemokraterna (26 procent). Det räcker inte med att slå ihop Centerpartiet (13 procent) och Liberalerna (9 procent) för att de ska nå upp till Sverigedemokraternas popularitet. För Sverigedemokraterna finns det stor sympati för både Kristdemokraterna (41 procent) och Moderaterna (40 procent). Utifrån hur sympatikapitalet ser ut mellan KD, M och SD verkar det finnas potential för ett konservativt block.

Det är också anmärkningsvärt hur fort gammal kärlek har rostat. Centerpartiet var så sent som 2017 moderatväljarnas favoritparti (35 procent). Centerpartisterna hade på motsvarande sätt Moderaterna som bästa andrahandsalternativ (33 procent). Men centerpartister och moderater har mindre till övers för varandra idag. Noterbart är att centerpartister 2019 har Socialdemokraterna som sitt främsta alternativ (30 procent). Att Alliansen skulle återuppstå och resa sig som fågeln Fenix bär utifrån mönstren i tabellen inte sannolikhetens prägel. Moderaterna riskerar därför större upprördhet bland de egna om de väljer bort Sverigedemokraterna till förmån för ett samarbete med Centerpartiet.

Tabell 1. Partisympatiernas andrahandsalternativ, 2019 (procent)

Ett eventuellt konservativt block skulle få en väljarbas som utgör något helt nytt i svensk politik. Moderaterna skulle få hantera en väljarkoalition med Sverigedemokraterna som innehåller en stor andel väljare som identifierar sig som arbetare. Det återstår att se hur partistrategerna inom Moderaterna skulle förhålla sig till en sådan realitet. Likaså måste Sverigedemokraterna se till att förvalta det stigande intresset de mött bland företagare, utan glömma bort arbetarna.

I figur 3 visar hur stor andel av arbetarna som finns inom ett socialistiskt block (anhängare till Vänsterpartiet och Socialdemokraterna) respektive ett konservativt block (KD + M + SD). Socialdemokraterna och Vänsterpartiet samlar knappt hälften av arbetarväljarna när vi går in i ett nytt decennium. Det konservativa blocket utgör en seriös utmanare.

Figur 3. Andelen arbetare som röstat på det socialistiska respektive det eventuella konservativa blocket mellan 2009 och 2019

Länge sågs Sverigedemokraterna som en invasiv art i det svenska politisk landskapet. Det var självklart för de andra partierna att göra sig av Sverigedemokraterna. Men så är det inte längre. Moderaternas och Kristdemokraternas väljare har kommit att uppskatta Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är mer populära hos de bägge partiernas väljare än vad Centerpartiet är. Samtidigt ligger Liberalerna stadigt under riksdagsspärren. Likaså har Sverigedemokraterna valt en klar ideologisk väg och ser sig som ett konservativt parti. Det har också väljarna uppmärksammat. Sverigedemokraternas väljare ligger klart till höger och består i allt större utsträckning av företagare. När Alliansen inte längre utgör en trovärdig politisk kraft i svensk politik får Moderaterna problem med att utgöra ett alternativ. Utan Sverigedemokraterna är Moderaternas utspel inte mycket värda. Efter 10 år i den svenska riksdagen har Sverigedemokraterna nått fram till en position där Moderaterna behöver be om deras hjälp för att få upp dörrarna till Rosenbad.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s